Bakgrunn og aktiviteter

 

Hva gjør jeg?

  • Jeg veileder studenter på grunnskolelærerutdanningen, og studenter på bachelor i arkiv- og samlingsforvaltning
  • Administrerer emnevalg innenfor grunnskolelærerutdanningen
  • Er administrativ kontaktperson for Bachelor i arkiv- og samlingsforvaltning
  • Er administrativ støtte i utvikling av master i arkiv- og samlingsforvaltning
  • Jobber med studieplaner og studieplanprosess
  • Innehar funksjonen som studieprogramrådssekretær for bachelor i arkiv- og samlingsforvaltning

Bakgrunn

Jeg har jobbet ved NTNU innen studieadmininstrasjon på Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap siden 2010.

Jeg har tidligere jobbet i Oslo kommune som arkivleder, informasjonskonsulent, spesialkonsulent ved kommunestyre- og fylkestingsvalg, barnevernkonsulent, og konsulent for godkjenning av adoptivsøkere.


Utdanning

Cand.polit. sosialantropologi fra UiO
Informasjonsvitenskap fra UiB


Hovedfagsoppgave

2003: Ånder i bevegelse: Orishatilbedere i dynamisk forening på Trinidad. Hovedfagsoppgave, Sosoalantropologisk institutt, UiO:

https://www.duo.uio.no//handle/10852/16224

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/16224/2003x-xLillxAnniexSchumann.pdf?sequence=1