Bakgrunn og aktiviteter

Hva gjør jeg?

  • Veileder studenter på Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn/5.-10. trinn, Bachelor i arkiv- og samlingsforvaltning, og Master i arkiv og dokumentsjonsforvaltning
  • Del av team som gjennomfører emnevalg innenfor grunnskolelærerutdanningene
  • Administrativ kontaktperson for Bachelor i arkiv- og samlingsforvaltning, og Master i arkiv og dokumentasjonsforvaltning
  • Studieprogramrådssekretær i studieprogramrådene for Bachelor i arkiv- og samlingsforvaltning, og Master i arkiv og dokumentasjonsforvaltning
  • Jobber med studieplaner og studieplanprosesser
  • Koordinerer emnevalg for innreisende Ersmusstudenter
  • Er medlem av Internasjonalt forum ved instituttet


Bakgrunn

Jeg har jobbet administrativt på NTNU ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap siden 2010.

Jeg har tidligere jobbet i Oslo kommune i stillinger som informasjonskonsulent, spesialkonsulent, barnevernkonsulent, koordinator for godkjenning av adoptivsøkere, og arkivleder. Jeg har også bidratt i prosjektverktøy for søknad til Forskningsrådet om "Senter for fremragende forskning" ved UiO.


Etter- og videreutdanning

Studieveiledning, NTNU: Veiledning og coaching i teori og praksis
 

Utdanning

Cand.polit. sosialantropologi fra UiO
Informasjonsvitenskap fra UiB
Cand.mag. fra UiB


Hovedfagsoppgave

2003: Ånder i bevegelse: Orishatilbedere i dynamisk forening på Trinidad. Hovedfagsoppgave, Sosoalantropologisk institutt, UiO.

https://www.duo.uio.no//handle/10852/16224

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/16224/2003x-xLillxAnniexSchumann.pdf?sequence=1


Erfaring med elektroniske verktøy:

ePhorte (elektronisk arkiv- og saksbehandlingssystem), Sharpointløsning og fildeling i Public 365 (f.eks. Teams), webredigeringsverktøy: CorePublish og Liferay, lettere programmering  i Java, EpN (Emner på nett), FS (felles studentdatabase)

Kompetanseområder:

 - forvaltning av lovverk (offentlighetsloven, forvaltningsloven, arkivloven, lov om barneverntjenester, universitets- og høyskoleloven)
- saksbehandling
- formidling og kommunikasjon
- webpublisering
- politiske prosesser på kommunenivå
- sekratariat og valg i kommunesektoren
- arkivdanning
- innhenting og bearbeiding av data
- rapportskriving
- godkjenning av adopsjonssøkere
- feltarbeid
- religion og ritualer
- gruppedynamikk
- religion i det offentlige rom
- Trinidad/Karibia, Vest-Afrika