Bakgrunn og aktiviteter

Studieveileder:  Masterprogram i aktivitet og bevegelse

Eksamenansvarlig: Bachelorprogram  i ergoterapi, Bachelorprogram i audiologi