Bakgrunn og aktiviteter

Studieveileder:  Masterprogram i aktivitet og bevegelse, Bachelorprogram  i ergoterapi