Bakgrunn og aktiviteter

Studieveileder ved Institutt for lærerutdanning, campus Kalvskinnet. Ønsker du som student å bestille time til studieveiledning, sender du e-post til studier@ilu.ntnu.no og ber om dette.

Jeg jobber med:
Studieveiledning for grunnskolelærerutdanningene trinn 1-7 og trinn 5-10

Studieveiledning for master i arkiv- og dokumentasjonsforvaltning

Karriererådgivning med sertifisering for verktøyet Profråd

Kontaktperson mot Opptakskontoret ved NTNU

Ansvar for administrering av grunnskolelærerstudenters emnevalg, innpassing av annen utdanning, deltar i arbeid med emnebeskrivelser og studieplaner.

Bakgrunn
Jeg er utdannet cand.polit fra NTNU med fagene pedagogikk, sosialpedagogisk rådgivning, sosiologi, sosialantropologi og psykologi.
Jeg begynte i jobben som studieveileder ved Høgskolen i Sør-Trøndelag høsten 2013. Har tidligere blant annet jobbet som rådgiver i pedagogisk-psykologisk tjeneste.