Hva lærer jeg

Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn- masterstudium (5-årig)

Hva lærer du?

Læreren er en rollemodell, leder og veileder. Du får stort ansvar og muligheten til å inspirere mange ulike mennesker. På 5.–10. trinn møter du elever der et fundament for skolefagene allerede er lagt. Du skal ha god innsikt i flere skolefag, og i møte med elevene vil du oppdage deres ulike kompetanser og får mulighet til å skape opplevelse av mestring. Du får kompetansen du trenger for å bli den gode læreren elevene husker i fremtiden.

Læringsformer

I studiet benyttes et vidt spekter av arbeids- og læringsformer. Læringsformene som benyttes, er blant annet:

  • forelesinger
  • studentaktive arbeids- og læringsformer knyttet til opplæringen i de ulike studiefagene
  • veiledning
  • profesjons- og oppgaveseminarer
  • kollokviegrupper
  • praksis
  • selvstendig arbeid
  • eksamensgjennomføring

Praksis

Praksis i grunnskolen er en stor del av utdanningen. Praksisen skjer ved ulike grunnskoler, og du har også muligheter for praksisopphold i utlandet.