Grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn

Lærerutdanning 5-årig, Trondheim

Grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn

– Studieretning master i spesialpedagogikk

Eleve har leksehjelp med lærer. Foto.

Studieretning master i spesialpedagogikk

Har du lyst til å jobbe med barn og unge som av ulike grunner strever i sine liv og skoleliv? Vil du være med å gjøre en forskjell for de som står i risiko for å falle utenfor fellesskapene? Da er dette studieretningen for deg.

Med master i spesialpedagogikk vil du ha kunnskap og kompetanse til å støtte opp om at barn og unge med særskilte behov kan få tatt i bruk sine talent og ressurser, slik at de kan strekke seg og nå sine mål i livet. Du vil også ha innsikt i de prosessene som bestemmer om disse gruppene av barn og unge blir ønsket velkommen inn i fellesskapene eller ikke.

På den måten vil du kunne være den viktige brikken i utdanningssystemet som påvirker at samfunnet og skolen utvikles til å inkludere absolutt alle. 

En master i spesialpedagogikk åpner mange dører. Du kan jobbe som lærer eller spesialpedagog i skolen, nærmest elevene med særskilte behov der, eller i skolens ledelse med et mer overordnet blikk for disse elevenes opplæringstilbud. Du kan også jobbe i det spesialpedagogiske støttesystemet, i pedagogisk-psykologisk tjeneste, statlig spesialpedagogisk tjeneste, barne- og ungdomspsykiatrien, barnevern eller i habiliteringstjenesten, for å nevne noen. 

Å velge å studere spesialpedagogikk er ikke bare et valg for ditt fremtidige yrkesliv. Det er et valg for livet. Det handler om en grunnleggende tro på menneskets ressurser og muligheter. Det handler om å løfte frem det enkelte menneskets rett til likeverd og like vilkår. 

Å studere spesialpedagogikk handler om å hver dag, for resten av livet å få kjenne på eget engasjement og egen handlekraft – til å bidra til utvikling, læring og livsmestring for elever med særskilte forutsetninger og behov.