Grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn

Lærerutdanning 5-årig, Trondheim

Grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn

– Studieretning master i naturfag

To studenter gjør kjemieksperiment med en flaske. Foto.

Studieretning master i naturfag

Tenk deg at arbeidsdagen din starter med å møte en gjeng ivrige unger som har pakket tursekken og gleder seg enormt til dagens skoledag. Du tar med elevene til en dam i skogen og ser om froskeeggene dere så sist har blitt til rumpetroll. Elevene og du lager verdens største såpeboble i skolegården, eller du lar elevene få utforske hvilke materialer som blir tiltrukket av en magnet. Hvis dette høres ut som noe for deg, da bør du velge master i naturfag.

I dette studiet forbereder vi deg på å bli en trygg og engasjert naturfaglærer som har kunnskap om hvordan barn best lærer naturfag. Du får variert undervisning med forelesinger og laboratorieøvelser, men også ekskursjoner til fjell og fjord. Undervisningen på studiet foregår i små klasser. Slik blir du godt kjent med lærerne og medstudentene dine.

Vi vet at læring skjer i hjernen til den enkelte. Derfor legger vi vekt på at du skal være aktiv i læreprosessen. Allerede i første semester er du ute i praksis i skolen og får erfare hvordan lærerhverdagen er. Gjennom studiet blir du trent på å gjennomføre utforskende læring i klasserommet. Du får utvikle egne undervisningsopplegg og teste dem ut i skoleklasser.

Som naturfaglærerstudent ved NTNU drar du også nytte av nærhet til NTNUs Vitenskapsmuseet og av å være i et universitetsmiljø der det foregår naturvitenskaplig forskning i verdensklasse.

Undersøkelser viser at de fleste elever på barnetrinnet gleder seg til å lære naturfag på skolen og at de liker å gjøre eksperimenter. Som naturfaglærer i grunnskolen møter du motiverte elever og får en variert arbeidsdag der du kan bidra til at barn lærer respekt og glede for naturen.