Grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn

Lærerutdanning 5-årig, Trondheim

Grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn

– Studieretning master i musikk

Hender som spiller på trommer. Foto.

Studieretning master i musikk

Musikk engasjerer og skaper identitet og mestring. Musikk gir barn og unge kreative og estetiske uttrykksmuligheter, og norsk skole har stort behov for nye kvalifiserte musikklærere. 

I studieretningen master i musikk legger vi vekt på god sammenheng mellom lærerstudentenes egen musikalske utvikling og deres evne til å planlegge, gjennomføre og vurdere musikkundervisning. Slik utdanner vi lærere som er dyktige til å aktivere elevene til sang, spill, lytting og komponering.  

Studieretning master i musikk gir deg innsikt i

  • musikk som et utøvende, skapende og lyttende fag
  • estetiske lærings­prosesser og kreativitet
  • den norske og internasjonale musikkarven
  • musikk som flerkulturelt samfunnsfenomen
  • musikk som identitetsskapende uttrykksform

Å utvikle musikalske ferdigheter og kunnskaper krever øvelse og modning over tid. Derfor jobber vi kontinuerlig med dette gjennom utdanningsløpet. Som student får du god trening i blant annet instrumentkunnskap og spilleferdigheter, band og samspill, kor, skapende aktiviteter med musikk og dans og mye mer.

Alle studenter er velkomne uansett musikalsk bakgrunn.