Grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn

Lærerutdanning 5-årig, Trondheim

Grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn

– Studieretning master i matematikk

Grunnskolelærerstudenter jobber med lego. photo

Studieretning master i matematikk

Matematikk er studieretningen for deg som ønsker å bli en ressursperson i matematikkfaget på småskole- og mellomtrinnet. Hovedformålet med studiet er å utdanne lærere for grunnskolens 1.–7. trinn med solid kompetanse i matematikk og matematikkdidaktikk, med spesiell vekt på begynneropplæring. Gjennom arbeid med ulike fagemner som er viktige som grunnlag for å undervise matematikk på 1.–7. trinn, vil du utvikle gode kunnskaper i matematikk både som vitenskapsfag og som skolefag.

Studiet er erfaringsbasert og forskningsbasert, og det innebærer solid tilknytning til praksis. 

Matematikklærere skal legge til rette for matematikkundervisning i tråd med relevant forskning og gjeldende læreplan. Du må kunne analysere elevenes matematiske utvikling, være en gode matematisk veileder og samtalepartner, kunne velge ut og lage gode matematiske eksempler og oppgaver som fremmer alle elevers matematiske kompetanse, kreativitet og positive holdning til matematikk. Som framtidig matematikklærer skal du arbeide utforskende og kreativt med faget.