Grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn

Lærerutdanning 5-årig, Trondheim

Grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn

– Studieretning master i kroppsøving
Kroppsøvingundervisning i gymsal. foto
Foto: Esben Krogstad Kamstrup/NTNU

Har du lyst til å skape opplevelse av kroppslig læring, mestring og bevegelsesglede?

Som grunnskolelærer på 1.-7. trinn i kroppsøving får du jobbe med elevers kroppslig læring. Gjennom lek, utforsking og øving av et bredt utvalg bevegelsespraksiser vil elevene utvikle forståelse og kjennskap til egen og andres identitet, natur, kropp og helse. Å jobbe som lærer i kroppsøving på 1-7. trinn gir deg mulighet til å påvirke barns motoriske utvikling. Med en master i grunnskolelærer 1-7 med fordypning i kroppsøving får du kompetansen du trenger for å kunne planlegge, gjennomføre og vurdere undervisningen i kroppsøvingsfaget på 1.–7. trinn. Du blir kvalifisert til å arbeide ut fra gjeldende læreplan, utvikle faget i framtida og ivareta hele eleven i kroppslige læringsprosesser. Som grunnskolens tredje største fag er kroppsøving en viktig læringsarena for elevene.  

En utdanning for fremtiden  

Undervisningen du får på NTNU er praksisnær, fremtidsrettet og i tett samarbeid med praksisfeltet. Du får kunnskap om og erfaring med hvordan du kan bruke ulike undervisningsformer, metoder, aktiviteter og teknologi i faget. På NTNU får du kompetansen du trenger for å bli den gode kroppsøvingslæreren elevene husker i fremtiden.

Bli en utforskende kroppsøvingslærer

For å få en master i grunnskolelærer 1-7 med fordypning i kroppsøving må du skrive en masteroppgave innenfor faget. Du får muligheten til å undersøke og reflektere over hvilken betydning kroppsøving kan ha for barn og unge, få kunnskap om hva som bidrar til kroppslig læring, motorisk utvikling, positiv identitetsutvikling, positiv selvforståelse, aktiv livsstil og god helse. Kompetansen du får styrker identiteten din som utforskende kroppsøvingslærer, samt ditt arbeid med mangfold og forskjellighet i skolen.

KRYSSPUBLISERT NTNU idrett - studieprogram