Grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn

Lærerutdanning 5-årig, Trondheim

Grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn

– Studieretning master i kristendom, religion, livssyn og etikk

Barneskoleelever smiler til kamera. Foto.

Studieretning master i kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE)

Studiefaget består av fire hovedområder:

  • fagdidaktikk
  • kristendomskunnskap
  • religions- og livssynskunnskap
  • etikk og filosofi

Fagdidaktiske perspektiv inngår også i alle hovedområdene, og etikk og filosofi er samtidig tverrgående.

Som KRLE-lærer skal du kunne legge til rette for undervisning i tråd med ulike typer relevant kunnskap og læreplanen i grunnskolefaget. Undervisningen skal presentere religioner og livssyn saklig og med respekt for deres egenart, men også med kritiske perspektiv. Du skal utvikle vurderings- og handlingskompetansene for møtet med elever på trinn 1–7 i skolen.

Faget skal stimulere til refleksjon over fagstoffet og egne livstolkninger og være kulturåpnende. Det skal i særlig grad kunne fremme dialog og toleranse, noe som forutsetter fagkunnskap, analytiske tilnærminger, empati og samarbeidsevne.

En KRLE-lærer må kunne forstå det faglige ståstedet til eleven og være en god samtalepartner i spørsmål om religion, sekulære livssyn, etikk og filosofi. Du må kunne velge fagstoff og oppgaver som fremmer kompetanse på dette området. Som fremtidig KRLE-lærer skal du selv arbeide orienterende og kritisk, men også utforskende og kreativt, og med det oppnå kompetanse i å undervise og lede læringsprosesser i faget.