Masterprogram 2-årig, Trondheim

Fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon - studieretning kunstfag

Kvinne balanserer på blikkboks

Studiestart

Første studiesamling: Uke 36 (mandag–fredag)*

* Gjelder nye studenter med oppstart høsten 2019


Om kunstfagdidaktikk

Studet gir deg med et utgangspunkt i fagstudier innenfor musikk, dans, drama/teater, kunst/håndverk, visuell kunst, litteratur og film/media anledning til å  utvikle din kompetanse som kreativ, kritisk og refleksiv profesjonsutøver innenfor kunstfagene.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Du søker om opptak via NTNUs søknadsweb. I søknadsweben velger du

  • 1681 Fag- og yrkesd. og lærerprofesjon, studieretning kunstfag, Trondheim

Jobbmuligheter

Med en master i kunstfagdidaktikk bidrar du til å styrke, endre og utvikle kunstfagene i skole, kulturskole, på det frie kunstfeltet og i høyere utdanning. Andre relevante arbeidsområder kan være arbeid i ulike kulturenheter, som formidlingsvirksomhet ved museer, arbeid med kulturadministrasjon og kulturledelse.


Videre studier

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.). En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.


Studiets oppbygning

Master i fag- og yrkesdidaktikk, studieretning kunstfag, er toårig og er på 120 studiepoeng. Undervisningen er samlingsbasert.

Masterprogrammet avsluttes med en masteroppgave (45 sp), hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling. Du skriver masteroppgaven i samarbeid med din veileder.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: studier@ilu.ntnu.no
telefon: (+47) 73 59 04 00

Du kan også besøke oss på Campus Moholt i Jonsvannsveien 82.


Studiemiljø

Undervisningen på masterprogrammet i fagdidaktikk er samlingsbasert, med undervisningssamlinger i Trondheim de tre første semestrene av studiet. Det naturlige møtepunktet, både faglig og sosialt, vil være undervisningssamlingene. Studentene på masterprogrammet kommer fra ulike deler av landet, og har ulik utdannings- og erfaringsbakgrunn.


Utenlandsopphold

På NTNU har du har mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


Kompetanse for kvalitet

Dersom du allerede er lærer og ønsker videreutdanning til master, kan du søke om midler til videreutdanning gjennom Utdanningsdirektoratets Kompetanse for kvalitet – søknadsfrist 1. mars hvert år.

Se ytterligere informasjon om hvordan du går frem for å søke hos NTNU Kompetanse for kvalitet. Du kan søke om støtte til master i fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon under "Annet studietilbud".

Fakta

Gradsnavn: Master i fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon. Studieretning: Kunstfag
Studieprogramkode: MFAGD
Studiepoeng: 120
Undervisningsform: Heltid
Politiattest: Ja (gjelder kun for de som skal gjennomføre praksis i løpet av masteren)

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for lærerutdanning

Sted: Trondheim, campus Moholt
Søknadsfrist: 15. april