Fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon

MASTERPROGRAM 2-ÅRIG, TRONDHEIM

Fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon

– Studiets oppbygging

studyprogramme-planner-portlet

Studieplan

KRYSSPUBLISERT - ikke rør: Mer info og tidligere studieplaner

Mer info og tidligere studieplaner

Du finner detaljert informasjon om studieprogrammet i studieplanen for ditt studium. Studieplanen for inneværende studieår og tidligere kull finner du i oversikten over studieplaner.


Skrive og levere masteroppgave

Skrive og levere masteroppgave

Før du begynner på masteroppgaven må du fylle ut og levere en masteravtale. 

Avtalen skal signeres og leveres til Institutt for lærerutdanning når veileder for masteroppgaven er oppnevnt.

Tilleggsskjema
I tilfeller der masteroppgavens karakter fordrer søknad til REK (Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk), skal det fylles ut et tilleggsskjema.

Veiledningen er obligatorisk og du er pliktig til å delta.

Frist for innlevering av masteroppgaven i Inspera: 25. mai 2020 kl. 14.00.

Her finner du mer informasjon om hvordan du skriver og leverer masteroppgaven.

Masteroppgaven leveres digitalt i Inspera Assessment


Ny mal for masteroppgaver

Det er laget en ny mal for masteroppgaver på NTNU. Du finner den nye malen på Mal for å skrive masteroppgave i Microsoft Word (DOCX).

Om du har en avtalt lengde i antall sider på din masteroppgave, pass på at skrifttype, skriftstørrelse og linjeavstand er i henhold til avtale.

Alle masteroppgaver arkiveres digitalt av Universitetsbiblioteket. Tidligere masteroppgaver i fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon er tilgjengelige i NTNU Open.

I NTNU Open kan du finne noen av masteroppgavene som tidligere studenter på fag og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon har skrevet.