MASTERPROGRAM 2-ÅRIG, TRONDHEIM

Fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon

– Studiets oppbygging

Studieplan

Mer info og tidligere studieplaner

Du finner detaljert informasjon om studieprogrammet i studieplanen for ditt studium. Studieplanen for inneværende studieår og tidligere kull finner du i oversikten over studieplaner.

Skrive og levere masteroppgave

Fylle ut masteravtale

Før du begynner på masteroppgaven må du fylle ut og levere en masteravtale. 

Avtalen skal signeres og leveres til Institutt for lærerutdanning når veileder for masteroppgaven er oppnevnt.

Frist for innlevering av masteravtalen: kommer

Tilleggsskjema
I tilfeller der masteroppgavens karakter fordrer søknad til REK (Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk), skal det fylles ut et tilleggsskjema.

Veiledning

Veiledningen er obligatorisk og du er pliktig til å delta.

Utforming av oppgaven

Masteroppgaven utgjør 45 studiepoeng, og skal være på ca. 80–100 sider (linjeavstand 1,5 Times New Roman 12) inkludert innholdsfortegnelse, sammendrag og referanseliste. Vedlegg kommer i tillegg. Oppgaven skal trykkes i B5-format.

Det er et krav å bruke referansestilen APA.

Trykking og innlevering

Frist for innlevering av masteroppgaven: 27. mai 2019 kl. 14.00. Fristen gjelder både i Inspera og papirutgave.

Her finner du mer informasjon om hvordan du skriver og leverer masteroppgaven.

Før du leverer oppgaven må du blant annet generere omslag og tittelside. Se hvordan du ferdigstiller masteroppgaven

Oppgaven regnes ikke som levert før både PDF i Inspera og papirutgaven av oppgaven er innlevert.

*Fargen du skal bestille på omslaget på de 5 eksemplarene:

  • Engelsk og fremmedspråk: nr. 10 (Brun)
  • Kunstfag: nr. 11 (Lilla)
  • Naturfag: nr. 3 (Lime)
  • Samfunnsfag: nr. 12 (Oransje)
  • Yrkesfag: nr. 2 (Turkis)
  • Lærerprofesjon: nr. 5 (Mørk blå)

Ny mal for masteroppgaver

Det er laget en ny mal for masteroppgaver på NTNU. Du finner den nye malen på Mal for å skrive masteroppgave i Microsoft Word (DOCX).

Om du har en avtalt lengde i antall sider på din masteroppgave, pass på at skrifttype, skriftstørrelse og linjeavstand er i henhold til avtale. Denne nye malen har endringer som ikke harmonerer med gamle krav. Kravene vil bli endret til neste semester.

Våren 2019 kan du velge mellom ny og gammel mal

Siden denne malen er helt ny, har SU-fakultetet bestemt at våre studenter som skal levere masteroppgaven våren 2019 kan velge om de vil bruke den nye malen, eller følge den malen som er angitt i emnebeskrivelsen for masteroppgaveemne våren 2019. For deg som skal levere masteroppgave i MFAGD våren 2019, betyr det at du kan velge å levere oppgaven din i enten gammel eller ny mal.

Fordeler med den nye malen

Fordelen med den nye malen er at den er optimalisert for å lese tekst på skjerm. Det er mange nyttige tips i malen, og den sørger for at masteroppgaven din egner seg for digital publisering. Vi kan derfor anbefale den nye malen, men vi krever ikke at masteroppgaver i MFAGD som leveres våren 2019 skal følge den nye malen.

Kandidater våren 2019 får en egen e-post med viktig info

Du som har meldt deg opp til vurdering i masteroppgaveemnet våren 2019, og dermed skal levere masteroppgaven i vår, kommer du snart til å få en egen e-post med informasjon om den nye malen, inkludert viktig informasjon om vedtatt konvertering mellom gammel og ny mal. Antall påkrevde sider i masteroppgaven din blir et annet enn oppgitt i emnebeskrivelsen dersom du velger å bruke ny mal. Les derfor e-posten som kommer om dette.

Vurdering av masteroppgaven

Arkivering av oppgaven

Alle masteroppgaver arkiveres digitalt av Universitetsbiblioteket. Tidligere masteroppgaver i fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon er tilgjengelige i NTNU Open.

Masteroppgaver av tidligere studenter

I NTNU Open kan du finne noen av masteroppgavene som tidligere studenter på fag og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon har skrevet.