Fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon - studieretning engelsk og fremmedspråk

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon - studieretning engelsk og fremmedspråk

Opptak MFRSP

Opptak

Dette studieprogrammet har ikke lenger opptak. Det blir erstattet av et nytt studieprogram, master i fagdidaktikk.


Om MFRSP

Om engelsk- og fremmedspråksdidaktikk

Er du lærer eller lærerstudent med undervisningsfagene engelsk, fransk eller tysk? Ønsker du å fordype deg i fagdidaktikk på masternivå? Dette studiet er en videreføring av lærerutdanningen din i språkfag. Vi fokuserer på undervisning og læring av fremmedspråk i skolen og gir deg solid faglig og fagdidaktisk kompetanse.


Jobbmuligheter MFRSP

Jobbmuligheter

Med en mastergrad i engelsk- og fremmespråksdidaktikk kombinerer du solid fagutdannelse og formidlingskompetanse på høyt nivå. Dette vil gjøre deg attraktiv i skoleverket og andre yrker som vektlegger formidlingskompetanse.

Master i engelsk- og fremmedspråksdidaktikk er også et utgangspunkt for fagdidaktisk orientert forskerutdanning innenfor fremmedspråk.


Videre studier

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.). En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.


Studiets oppbygning MFRSP

Studiets oppbygning

Masterprogrammet i fag- og yrkesdidaktikk, studieretning engelsk og fremmedspråk, er toårig og er på 120 studiepoeng.

Masterprogrammet avsluttes med en masteroppgave (45 sp), hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling. Du skriver masteroppgaven i samarbeid med din veileder.


Studieveiledning MFRSP

Kontakt

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: studier@ilu.ntnu.no
telefon: (+47) 73 59 04 00

Du kan også besøke oss på NTNU campus Kalvskinnet


Studiemiljø

Undervisningen på masterprogrammet i fagdidaktikk er samlingsbasert, med undervisningssamlinger i Trondheim de tre første semestrene av studiet. Det naturlige møtepunktet, både faglig og sosialt, vil være undervisningssamlingene. Studentene på masterprogrammet kommer fra ulike deler av landet, og har ulik utdannings- og erfaringsbakgrunn.


Utenlandsopphold

På NTNU har du har mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


Kompetanse for kvalitet

Dersom du allerede er lærer og ønsker videreutdanning til master, kan du søke om midler til videreutdanning gjennom Utdanningsdirektoratets Kompetanse for kvalitet – søknadsfrist 1. mars hvert år.

Se ytterligere informasjon om hvordan du går frem for å søke hos NTNU Kompetanse for kvalitet. Du kan søke om støtte til master i fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon under "Annet studietilbud".


Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Master i fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon. Studieretning: Engelsk og fremmedspråk
Studieprogramkode: MFAGD
Studiepoeng: 120
Undervisningsform: Heltid
Politiattest: Ja (gjelder kun for de som skal gjennomføre praksis i løpet av masteren)

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for lærerutdanning

Sted: Trondheim, Kalvskinnet

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Ofte stilte spørsmål og svar om opptaket


Korona: Oppdatert informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona