Arkiv og dokumentasjonsforvaltning

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Arkiv og dokumentasjonsforvaltning

– Studiets oppbygning

Informasjonens gyldighet

Informasjonens gyldighet

Tabellene under gjelder for studenter som fikk opptak studieåret 2020/2021. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

MAD studiets oppbygning

Studiets oppbygning

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
DOK3001 Fag- og vitenskapsteori for arkiv og dokumentasjonsforvaltning 7.5
DOK3002 Langtidsbevaring av digitalt arkiv 7.5
TDMA4004 Kunnskapsforvaltning 7.5
TDMA4008 Samhandlingsteknologi 7.5
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
DOK3003 Dokumentasjonsforvaltning i et samfunns- og virksomhetsperspektiv 15
  Eksperter i team (intensiv) 7.5
TDMA4007 Implementasjon av samhandlingsløsninger 7.5

2. år

Tredje semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
DOK3004 Etikk for dokumentasjonsforvaltning 7.5
DOK3005 Forprosjekt for masteroppgave 15
TDMA4009 Prosjektledelse 7.5

Fjerde semester (vår)

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
DOK3900 Masteroppgave i arkiv og dokumentasjonsforvaltning 30

 

Studieplan for master i arkiv og dokumentasjonsforvaltning 

Se hele studieplanen


Krysspublisert artikkel - ikke rør - Mine studier - SU