Norskdidaktikk 1.–7. trinn

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Norskdidaktikk 1.–7. trinn

– Jobbmuligheter

LTMAGNO1-jobbmuligheter

To barn som ligger og skriver på gulvet. Foto.

Norskdidaktikk 1.-7. trinn

Hva kan jeg jobbe med?

Med master i norskdidaktikk får du en sterk profesjonsutdanning som integrerer fagteori og fagdidaktikk på en skolerelevant måte. Gjennom denne masterutdanninga har vi i en årrekke uteksaminert faglig trygge, kritiske og forskende norsklærere som er attraktive på arbeidsmarkedet. Mange av masterkandidatene våre har blitt sentrale ressurspersoner i lærerkollegium over hele landet. Den solide norskfaglige forankringen kombinert med den forskningserfaringa masteroppgaven gir, gjør også kandidatene i stand til å ta del i diskusjoner omkring framtidig faginnhold og utdanningspolitikk på nasjonalt nivå.

De fleste masterkandidatene våre har fått arbeid i grunnskolen, slik utdanningen primært kvalifiserer for. Oversikter over aldersfordelinga blant lærere i skoleverket viser at det vil bli stort behov for grunnskolelærere framover, samtidig som skjerpet krav om faglig fordypning åpner for flere lærere med mastergrad. Noen rektorer i videregående skole har sett at en mastergrad i norskdidaktikk også er verdifull på dette nivået, og har derfor valgt å tilsette kandidater med denne kompetansen.

Kunnskap om språk, tekst og kultur og læring, som står sentralt i masterutdanningen i norskdidaktikk er også relevant i mange andre yrkessammenhenger, for eksempel innenfor media, informasjon, forlag, kursvirksomhet og offentlig rådgivning. Flere av våre kandidater arbeider for eksempel på Skrivesenteret, som er samlokalisert med NTNU, og noen arbeider administrativt med utdanning i det offentlige. Med mastergrad i norskdidaktikk kan en også arbeide i lærerutdanningen, og en kan søke opptak til doktorgradsstudium innenfor norskdidaktiske emner. Utvidingen av lærerutdanningen fra 2017 gjør at det også vil bli et økende behov for slike kandidater framover.


Karrieretjenesten og NTNU Bridge (krysspublisert)

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, studie- og eksamensteknikker, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter.


Utdannelse og jobbmuligheter

7000 tidligere studenter har fortalt oss hvordan det har gått med dem etter de ble uteksaminert fra NTNU.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt.