Norskdidaktikk 1.–7. trinn

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Norskdidaktikk 1.–7. trinn

– Om norskdidaktikk 1.–7. trinn

LTMAGNO1-underbilde

Person holder i en blyant. Foto.

Master i norskdidaktikk 1.-7. trinn

Elevenes møte med tekstsamfunnet

Som masterstudent i norskdidaktikk får du fordype deg i ulike sider av norskfaget i en skole og et samfunn i endring. Du får blant annet oversikt over sentrale teorier om arbeid med lesing, skriving og muntlige ferdigheter, og om språk og litteratur. Faget ses også i et kultur- og danningsperspektiv. 

Sentralt i studiet står de yngste elevenes muligheter og utfordringer i møte med et samfunn der tekst og kommunikasjon i ulike medier spiller en stadig større rolle.

Et sentralt mål for studiet er at du skal kunne plassere aktuell forskning og utvikling i en samfunnsmessig, teoretisk og faghistorisk sammenheng, som grunnlag for kritisk refleksjon og utvikling av egen fagposisjon. Du skal også få mulighet til teoretisk og metodisk fordypning som gir grunnlag for egen forskning på et utvalgt område.

Studiet er nært koblet til praksisfeltet og omfatter et selvstendig, praksisnært forskningsarbeid innenfor feltet norskdidaktikk. Dette arbeidet presenteres i en masteroppgave.

Gjennom hele studiet får du veiledning og hjelp til å utvikle deg som fagskriver og forsker. Studiet har et nivå og en innretning som også kan gi utgangspunkt for å søke opptak på doktorgradsstudium innenfor norskdidaktikk.