Masterprogram 2-årig, Trondheim

Norskdidaktikk 1.–7. trinn

– Studiemiljø
En gruppe personer står ute i snøen. Foto.

Studentlivet byr på mye mer enn studier. Du kan for eksempel engasjere deg i studentorganisasjoner.

Aktiv og engasjert?


Livet utenfor pensum

Studentforeninger ved Institutt for lærerutdanning:


Pedagogstudentene

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) er lærerstudentenes studentfagforening. PS er organisert både nasjonalt og lokalt, og arbeider med fagpolitikk på området lærerutdanning og pedagogutdanning.

PS har lokallag som arrangerer aktiviteter, kurs, osv. Som medlem får du flere fordeler, slik som rimelig forsikring og muligheter for juridisk bistand. 

Kontakt PS på e-post: ps.ntnu@utdanningsforbundet.no

Lærerstudenten forteller

Jeg bruker kompetansen ofte

Navn: Guro Foslie

Studieretning: Master i norskdidaktikk

Arbeider som: Lærer

Skriv ned alle de gode oppleggene du har på studiene – du får bruk for dem i arbeid!

Jeg bruker kompetansen ofte

Navn: Guro Foslie

Studieretning: Master i norskdidaktikk

Arbeider som: Lærer

Skriv ned alle de gode oppleggene du har på studiene – du får bruk for dem i arbeid!

Tidligere relevante jobber

Jeg har jobbet som lærer, lærervikar, assistent og/eller spesped ved Vikhammer ungdomsskole, Charlottenlund ungdomsskole, Kattem skole, Dagskolen og nå Stabbursmoen skole.

Hva jobber du med?

Kontaktlærer på 6.trinn, faglærer på 8. og 9.trinn.

Hva er det beste ved jobben din?

Det beste med jobben er de herlige elevene, og det å få legge opp undervisningen selv.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Jeg ble ansatt etter jobbintervju.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Jeg bruker kompetansen ofte, gjennom undervisningsopplegg med inspirasjon fra forelesninger.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Ja, les under ''tidligere relevante jobber''.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Skriv ned alle de gode oppleggene du har på studiene - du får bruk for dem i arbeid!

Master i norskdidaktikk 5.–10. trinn: Mari Nordsæther


– Nå føler jeg at jeg har mye mer kunnskap, og at jeg i større grad kan argumenter for, og stå inne for, de valgene jeg gjør tilknyttet norskundervisningen. Dette tror jeg er noe som gjør at jeg også kan gjøre at jeg føler meg tryggere som lærer, fordi jeg i større grad vet at jeg gjør mine vurderinger på bakgrunn av forskning. 
Masterprogram 2-årig, Trondheim

Master i norskdidaktikk 5.–10. trinn: Mari Nordsæther


– Nå føler jeg at jeg har mye mer kunnskap, og at jeg i større grad kan argumenter for, og stå inne for, de valgene jeg gjør tilknyttet norskundervisningen. Dette tror jeg er noe som gjør at jeg også kan gjøre at jeg føler meg tryggere som lærer, fordi jeg i større grad vet at jeg gjør mine vurderinger på bakgrunn av forskning. 

Studieprogram: Master i norskdidaktikk 5.-10. trinn

Mari Nordsæther - Master i norskdidaktikk student

Hva har du studert tidligere?

– Før jeg begynte på masterprogrammet studerte jeg på grunnskolelærerutdanningen (GLU) for 5. – 10. trinn ved Universitetet i Nordland. Da jeg var ferdig med tredjeåret der flyttet jeg til Trondheim og erstattet fjerdeåret på lærerutdanningen med førsteåret på masterprogrammet. På denne måten får jeg en mastergrad på fem år istedenfor på seks år som jeg ville fått dersom jeg gikk ferdig GLU først. Før jeg begynte på lærerskolen studerte jeg ett år på barnevernspedagogutdanningen ved NTNU.

Hvorfor valgte du dette masterprogrammet?

– Grunnen til at jeg valgte å begynne på master var rett og slett for å få mer kunnskap innenfor norskfaget. Da jeg var ferdig med norsk på grunnutdanningen og hadde 60 stp. sa foreleseren min: ”Gratulerer! Nå har dere 60 stp. og kan bli norsklærere på ungdomstrinnet”. Jeg husker at jeg tenkte at jeg virkelig ikke var klar for det. Derfor ønsket jeg mer kunnskap slik at jeg kunne bli sikrere på meg selv som norsklærer. Norskfaget er et stort fag, og for min del følte jeg at 60 stp. ikke var nok for å bli den gode norsklæreren jeg ønsker å bli. Nå føler jeg at jeg har mye mer kunnskap, og at jeg i større grad kan argumenter for, og stå inne for, de valgene jeg gjør tilknyttet norskundervisningen. Dette tror jeg er noe som gjør at jeg også kan gjøre at jeg føler meg tryggere som lærer, fordi jeg i større grad vet at jeg gjør mine vurderinger på bakgrunn av forskning. 

– Det at jeg valgte akkurat dette masterprogrammet handler for det første om at det er en didaktisk master. Det som er spesielt med grunnskolelærerutdanningen er at didaktikken gjennomsyrer alle fag hele tiden. Dette er en annerledes måte å tenke på sammenlignet med sterkt fagsdisiplinære retninger, og det er en måte å tenke på som jeg liker godt. Ikke bare får jeg norskfaglig kunnskap, men også kunnskap om hvordan dette kan brukes i klasserommet. For det andre hadde de ikke en norskdidaktisk master på UiN. For det tredje hadde jeg hørt veldig mye bra om lærerutdanningen og fagmiljøet på Rotvoll, og tenkte derfor at jeg både ville trives og få gode forelesere.

Hva er det som er mest spennende/interessant på ditt studieprogram?

– Når det kommer til å trekke frem det som er mest interessant på dette studieprogrammet, så er dette vanskelig. For det første blir vi presentert for veldig mye interessant teori og forskning, som også blir diskutert i forelesning. For det andre har vi veldig dyktige forelesere som selv er dyktige forskere, noe som gjør at jeg føler en nærhet til forskningsfeltet fordi våre forelesere selv er med på å forske innenfor feltet. Noe av det jeg har lært som jeg kanskje setter aller mest pris på er nok det å være kritisk til forskning. I starten leste jeg teori og forskning og tok det litt for god fisk, men nå leser jeg forskning med et mye mer kritisk blikk. Det å være i stand til å vurdere forskning på denne måten er noe jeg mener er kjempeviktig når man senere skal holde seg oppdatert på forskningsfeltet.

Hva handler masteroppgaven din om?

– I masteroppgaven min har jeg intervjuet ungdomstrinnlærere om hvordan de underviser i Henrik Ibsens Et dukkehjem. Ut fra hva de sier om undervisning om den teksten, og eldre litteratur generelt, prøver jeg å finne ut hva som ligger bak denne måten å tenke på, altså hvorfor de gjør det på denne måten. Jeg er altså ute etter å se på hvilke forståelser knyttet til litteratur som ligger bak lærernes måte å undervise i eldre litteratur på.

Hva er drømmejobben?

– Hva som er drømmejobben min er noe jeg synes er litt vanskelig å svare på. Det må vel være å bli ansatt som norsklærer for 8. trinn og få mulighet til å følge dem hele veien gjennom ungdomsskolen. Ungdomsskolen er en viktig tid hvor det skjer mye med elevene. De går fra å være barn til å bli ungdommer, noe som innebærer stor utvikling. Jeg tror mye av identitetsutviklingen hos elevene skjer på ungdomstrinnet, og jeg tror at de lærer seg å reflektere og tenke på en annen måte enn tidligere. Det å få være med og prøve å påvirke i denne enorme utviklingsprosessen tror jeg er veldig interessant, utfordrende og givende.

 

Følg oss på sosiale medier

Er du nysgjerrig på livet som student ved NTNU?

NTNU neste stopp 

NTNUstudent