Norskdidaktikk 1.–7. trinn

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Norskdidaktikk 1.–7. trinn

– Studiemiljø

LTMAGNO1-studiemiljø

En gruppe personer står ute i snøen. Foto.

Norskdidaktikk 1.-7. trinn

Studentlivet byr på mye mer enn studier. Du kan for eksempel engasjere deg i studentorganisasjoner.

Aktiv og engasjert?


Livet utenfor pensum

Studentforeninger ved Institutt for lærerutdanning:


Pedagogstudentene

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) er lærerstudentenes studentfagforening. PS er organisert både nasjonalt og lokalt, og arbeider med fagpolitikk på området lærerutdanning og pedagogutdanning.

PS har lokallag som arrangerer aktiviteter, kurs, osv. Som medlem får du flere fordeler, slik som rimelig forsikring og muligheter for juridisk bistand. 

Kontakt PS på e-post: ps.ntnu@utdanningsforbundet.no

Studiemiljø


Lærerstudenten forteller

Ressurspublisering

Jeg bruker kompetansen ofte

Navn: Guro Foslie

Studieretning: Master i norskdidaktikk

Arbeider som: Lærer

Skriv ned alle de gode oppleggene du har på studiene – du får bruk for dem i arbeid!

Master i norskdidaktikk 5.–10. trinn: Mari Nordsæther


– Nå føler jeg at jeg har mye mer kunnskap, og at jeg i større grad kan argumenter for, og stå inne for, de valgene jeg gjør tilknyttet norskundervisningen. Dette tror jeg er noe som gjør at jeg også kan gjøre at jeg føler meg tryggere som lærer, fordi jeg i større grad vet at jeg gjør mine vurderinger på bakgrunn av forskning. 

Deling - NTNU neste stopp på Facebook

Følg oss på sosiale medier

Er du nysgjerrig på livet som student ved NTNU?

NTNU neste stopp 

NTNUstudent