Grunnskolelærer 1.–7. trinn

Lærerutdanning 4-årig, Trondheim

Grunnskolelærer 1.–7. trinn

– Praksis

Lærerstudent orienterer barneskoleelever. Foto.

Praksis er en stor og viktig del av utdanningen. Du kan også søke om å ha deler av praksisen din i utlandet.

Innhold

Praksis er organisert som egne emner i alle fire studieår, med egne utbytteformuleringer for hvert studieår. I tillegg er det definert ulike hovedtema for hvert studieår i praksisopplæringen. Disse tilsvarer hovedtemaer for det enkelte studieår i faget pedagogikk og elevkunnskap. Det skal være en nær kobling mellom innhold og arbeidsmåter i pedagogikk og elevkunnskap og praksisopplæringen.

Praksis skal være veiledet, vurdert og variert i alle studieårene. Veiledning og vurdering av studenter i praksisopplæringen er et felles ansvarsområde for faglærerne i lærerutdanningen, praksislærer og rektor.


Praksisplan

Praksisopplæringen foregår i grunnskolens 1.–7. trinn, fordelt på både lavere og høyere årstrinn.

Det skal være progresjon i praksisopplæringen, og den skal være tilpasset studentenes fagvalg i alle studieårene og knyttet til ulike deler av skolens virksomhet.

Våre studenter har praksis i flere kommuner i Midt-Norge, så du får gode muligheter til å utfordre deg selv på ulike praksisplasser, og i mange forskjellige lærer situasjoner.

Praksis gjennomføres over 21 uker fordelt på fire studieår i ulike trinn i grunnskolens sju første skoleår (se tabell nedenfor).

Praksisplan
Studieår Uker Trinn
1. Studieår 6 uker Grunnskolens 4.–7. trinn
2. Studieår 7 uker Grunnskolens 1.–2. trinn
3. Studieår 5 uker Grunnskolens 3.–4 trinn
4. Studieår 3 uker Grunnskolens 1.–7 trinn


All praksisopplæring er obligatorisk.Praksis vurderes etter skalaen bestått/ikke bestått ved slutten av hvert studieår.
Vurderingen skal støtte opp om læring og utvikling hos den enkelte student.


Praksis i utlandet

Som lærerstudent kan du søke om å få gjennomføre praksis i utlandet. Utenlandspraksisen er lagt til vårsemesteret i 3. studieår og har en varighet på fem uker.  Instituttet har praksisavtaler med grunnskoler i fem land. Les mer under utenlandsopphold.


Kontakt

Ta kontakt hvis du har spørsmål om praksis i lærerutdanningen.