Grunnskolelærer 1.–7. trinn

Lærerutdanning 4-årig, Trondheim

Grunnskolelærer 1.–7. trinn

– Utenlandsopphold

Utenlandsopphold

På NTNU har du har mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Praksis i utlandet

Som lærerstudent kan du søke om å få gjennomføre praksis i utlandet. Utenlandspraksisen er lagt til vårsemesteret i 3. studieår og har en varighet på fem uker.

Instituttet har praksisavtaler med skoler i fem land for tredjeårsstudenter:

  • Australia
  • Zambia
  • Canada
  • Island

Ta kontakt hvis du har spørsmål om praksis i utlandet: praksis@ilu.ntnu.no


Utvekslingsopphold gjennom Erasmus+

På 4. studieår er det også mulig å velge et emne ved en utenlandsk utdanningsinstitusjon gjennom Erasmus+. Du kan være på Erasmus+-studieopphold mellom tre og tolv måneder per grad du avlegger ved ILU. Du får Erasmus-stipend for månedene du er utvekslingsstudent. Oppholdet godkjennes på forhånd og blir en del av din norske grad, så du taper verken tid eller studiepoeng.

Du må søke om faglig forhåndsgodkjenning til instituttet via fakultetet for å få godkjent emnene som del av din utdanning, samtidig som du søker internasjonal seksjon. Søk om utveksling i utlandet.

KRYSSPUBLISERT – Fellestekst om utenlandsopphold under studieprogram

Hvorfor studere i utlandet?

Ønsker du å ta en utdanning i Norge – og drømmer du om å studere i utlandet? Visste du at det er mulig å få til begge deler?

Som student på NTNU har du gode muligheter til å ta et studieopphold utenlands, noe som har mange fordeler. Du blir kjent med et nytt land og får innsyn i dette landets språk og kultur. Du får nye perspektiver, anledning til å studere emner eller spesialisere deg på områder som kanskje ikke finnes i Norge eller hvor andre universiteter har større kompetanse. Samtidig viser du at du er selvstendig, tar initiativ og er åpen for nye impulser, noe som ikke er dumt å ha på CV-en.

Du bør starte planleggingen i god tid, senest i løpet av høstsemestret året før du ønsker å reise.


Til hvilket land, og til hvilken institusjon?

Her er mulighetene mange. NTNU har avtaler med over 500 universiteter i mer enn 100 land og i alle verdensdeler. Før du bestemmer deg bør du tenke over hvilket undervisningsspråk du ønsker i utlandet, og om det er noen bestemte land eller områder i verden du ønsker å dra til.

Ta kontakt med studieveileder for å få mer informasjon om hvilke muligheter du har.


Erfaring fra andre studenter

Det er nyttig å høre litt om hva andre utvekslingsstudenter har erfart på sine reiser. 


Veiledning og hjelp

Studieveileder på ditt studieprogram kan gi deg råd om forhåndsgodkjenning og emnevalg, og om tidligere godkjente utvekslingsopphold for din utdanning.

Informasjon om den praktiske delen av planleggingen som søknadsprosedyrer, frister og stipend, kan du lese mer om på temasiden om utenlandsstudier på Innsida


Finansiering

Lånekassen tilbyr lån, stipend og reisestøtte. I tillegg finnes det mange andre finansieringsmuligheter. Utvekslingsoppholdet blir en del av graden du tar ved NTNU og du trenger ikke forlenge studietiden.

Hvis du studerer i et land der undervisningen foregår på et annet språk enn engelsk, kan du få støtte til språkkurs fra Lånekassen.


Klar til å søke utvekslingsopphold?

 

Praktisk informasjon om utveksling


Utveksling