Grunnskolelærer 1.–7. trinn

Lærerutdanning 4-årig, Trondheim

Grunnskolelærer 1.–7. trinn

– Studiets oppbygning

Informasjonens gyldighet

Dette studieprogrammet har ikke lenger opptak. Studieprogrammet er blitt erstattet av femårig grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn.

Ferdigstilling av påbegynt utdanning

Ferdigstilling av påbegynt utdanning

Følgende institusjoner tilbyr ferdigstilling av påbegynt fireårig grunnskolelærerutdanning (tilbys ikke ved NTNU):

Høgskolen i Innlandet, Hamar

Nord universitet, Bodø

UiT Norges arktiske universitet, Tromsø

Tilbudet gjelder ut 2025.

Spørsmål? Ta direkte kontakt med studiestedet.

studyprogramme-planner-portlet

Studieplan

Krysspublisert artikkel - ikke rør - Mine studier - SU

Studieplan og emnebeskrivelser