Grunnskolelærer 1.–7. trinn

Lærerutdanning 4-årig, Trondheim

Grunnskolelærer 1.–7. trinn

– Studiemiljø

LTGLU1-7-studiemiljø

Studiemiljø

Lærer 1.-7. trinn

Studentlivet byr på mye mer enn studier. Du kan for eksempel engasjere deg i studentorganisasjoner. 

Aktiv og engasjert?

Nysgjerrig på studiehverdagen som lærerstudent?

Du kan spørre studentambassadørene om hvordan det er å være lærerstudent. Studentambassadørene er et bindeledd mellom studentene og studiet, og jobber med å vise fram studietilbudet og studiehverdagen.


Livet utenfor pensum

Studentforeninger ved Institutt for lærerutdanning:


Linjeforeningen SALT

SALT er linjeforeningen for grunnskolelærerutdanningene, og arbeider for å skape et godt studiemiljø gjennom å arrangere faglige og sosiale arrangement. Dette innebærer tradisjonsrike arrangementer som fadderuke, foredrag, skitur til Åre i Sverige og vårball. 

Gjennom studentforeningen får du mulighet til å bli kjent med dine medstudenter, knytte livslange vennskap og delta på ulike opplevelser. SALT har flere utvalg hvor du for eksempel kan dra på tur med friluftsliv, drive med håndarbeid, sette opp revy, drive med idrett eller engasjere deg i studentbladet Klypa. Her finnes det noe for alle!


Om Pedagogstudentene

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) er lærerstudentenes studentfagforening. PS er organisert både nasjonalt og lokalt, og arbeider med fagpolitikk på området lærerutdanning og pedagogutdanning.

PS har lokallag som arrangerer aktiviteter, kurs, osv. Som medlem får du flere fordeler, slik som rimelig forsikring og muligheter for juridisk bistand.

Kontakt PS på e-post: ps.ntnu@utdanningsforbundet.no 

Studiemiljø


Lærerstudenten forteller

Ressurspublisering

Grunnskolelærer 5.–10. trinn med norsk: Dorte By Rise


– Jeg kjente at det var helt rett for meg da jeg kom ut i praksis. Mestringsfølelsen ga meg skikkelig glød og driv!

Grunnskolelærer 1.–7. trinn: Ingrid Rannem Semmingsen


– Grunnskolelærerstudiet tilbyr muligheten til å ta praksis eller et helt semester i utlandet, og man kan velge mellom flere ulike interessante fag å undervise i. Dette gjør at du selv kan være med på å forme studietiden din etter egne behov og fremtidsplaner.

Grunnskolelærer 5.–10. trinn med realfag: Anders Ødegård Tangnes

– Studiehverdagen ved NTNU er fantastisk, for min del er det akkurat perfekt mengde med arbeid og medstudenter er veldig flinke til å dele kunnskap og være med å forbedre hverandre. Det er også mange dyktige forelesere som er godt forberedt før timene. 

Deling - NTNU neste stopp på Facebook

Følg oss på sosiale medier

Er du nysgjerrig på livet som student ved NTNU?

NTNU neste stopp 

NTNUstudent

Skole og lærer i sosiale medier

Lurer du på hvordan studenthverdagen ser ut for lærerstudentene?

Instagram-logo.Lærerstudentene på Instagram

Du kan spørre studentambassadørene om hvordan det er å være lærerstudent. Studentambassadørene er et bindeledd mellom studentene og studiet, og jobber med å vise fram studietilbudet og studiehverdagen

Er du nysgjerrig på temaet skole og lærer?

 Facebook-logo. NTNU skole og lærer