Grunnskolelærer 1.–7. trinn

Lærerutdanning 4-årig, Trondheim

Grunnskolelærer 1.–7. trinn

– Jobbmuligheter

LTGLU1-7-jobbmuligheter

Student hjelper elev med lekser. Foto.

Lærer 1.-7. trinn

Som lærer har du gjort et sikkert yrkesvalg og du kan velge blant mange jobber over hele landet.

Hva kan jeg jobbe med?

Med vitnemål på fullført grunnskolelærerutdanning er du kvalifisert for stillinger som adjunkt i grunnskolen. Du kan også jobbe i barnehager (krever videreutdanning i barnehagepedagogikk) og i voksenopplæringen. Med ekstra pedagogisk utdanning kan du jobbe med barn med lærevansker og barn med utviklingshemminger.

Du finner også grunnskolelærere i mange andre yrker, som skoleadministrasjon, frivillige organisasjoner, informasjonsarbeid eller fagpolitisk arbeid.


Karrieretjenesten og NTNU Bridge (krysspublisert)

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, studie- og eksamensteknikker, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter.


Utdannelse og jobbmuligheter

7000 tidligere studenter har fortalt oss hvordan det har gått med dem etter de ble uteksaminert fra NTNU.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt.