Digital samhandling

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Digital samhandling

– Kontakt

Kontakt

Kontakt

Ved institutt for datateknologi og informatikk (IDI) og fakultete for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE) er det flere som kan hjelpe deg om du har spørsmål både som søker eller student.

Krysspublisert Studentkontaktene

Studentkontaktene

Lurer du på noe om studieprogrammet, studiemiljøet, campus eller noe helt annet?

Instituttet har flere dyktige studenter som er her for å svare på dine spørsmål.

Spør Studentkontaktene!

Studieveileder ved institutt kan hjelpe deg med:

Studieveileder ved institutt kan hjelpe deg med:

 • Informasjon om studieprogrammet
 • Generell studieveiledning

Studieveileder ved fakultet kan hjelpe deg med:

Studieveileder ved fakultet kan hjelpe deg med:

 • Generell studieveiledning
 • Permisjon
 • Studieprogresjon
 • Utfordringer i studiehverdagen
 • Utdanningsplan
 • Utveksling

Faglig veileder kan hjelpe deg med:

Faglig veileder kan hjelpe deg med:

 • Emnevalg
 • Faglig godkjenning før og etter utveksling
 • Innpassing av emner

Krysspublisert: Andre tjenester

Korona: For NTNU er de til enhver tid gjeldende smittevernregler førende.
Hvis du har fått påvist covid-19 smitte, eller har sterk mistanke om smitte, ber vi deg om å varsle NTNU i arbeidstiden om dette på telefon 48409065 (HMS-seksjonen). NTNU vil bruke varslingen til å få utført smittevernrenhold i lokaler der du har oppholdt deg. Hvis du mistenker at du er smittet, gå i karantene og kontakt kommunens koronatelefon.


For spørsmål om fravær, kontakt din nærmeste leder/ studieveileder/ foreleser.

Hvis du er i risikogruppe og ikke kan møte på campus på grunn av det, ta kontakt med studieveilederen din for en samtale om muligheten for tilrettelegging av studiesituasjonen.

 

Spørsmål og svar

Utdanningsvalg og karriere

 • for deg som ønsker tips og råd om utdanningsvalg, om det å være ny student, studie- og eksamensteknikker, presentasjonsteknikk, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter

Tilrettelegging av studiene

Studieveiledning


Ikke send personlige opplysninger, som for eksempel fødselsnummer og opplysninger om sykdom, i e-post.