Masterprogram 2-årig, Trondheim

IKT-basert samhandling

– Studiemiljø

 

Studiet starter med en oppstartsuke hvor noe av målsetningen er at studentene skal bli godt kjent med hverandre og det gjennomføres i den sammenheng flere bli-kjent aktiviteter. Videre får masterstudentene tilgang på identitetsarealer med egne gruppebaserte arbeidsplasser og de vil arbeide i grupper på 2-3 studenter i store deler av studiet. Erfaringsmessig skaper dette samhold og et godt klassemiljø, som bidrar positivt til både det faglige og det sosiale studiemiljøet. Det blir lett å få kontakt med andre studenter og siden undervisningen foregår i rom med relativt få studenter, og med faglærerne tett innpå klassen, blir det også lett å få kontakt med faglærerne.


Studentsosialt

Studiemiljøet kan også sees i en større sammenheng og da er det naturlig å trekke inn linjeforeninger som THILDE og Jentenett som har tilknytning til avdelingen, eller Studentersamfundet i Trondhjem og festivalene UKA og ISFiT som arrangeres annethvert år og som er noe av det studentbyen Trondheim kan by på.

Sosiale medier

Er du nysgjerrig på livet som student ved NTNU?

 Facebook  Facebook: NTNU neste stopp 

 Instagram: NTNUstudent