Digital samhandling

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Digital samhandling

– Studiemiljø

Studiemiljø digital samhandling


Studiet starter med en oppstartsuke der målet er at studentene skal bli godt kjent med hverandre. Masterstudentene får tilgang på egne, gruppebaserte arbeidsplasser og vil arbeide i grupper på 2-3 studenter i store deler av studiet. Dette skaper samhold og et godt klassemiljø, som igjen bidrar positivt til det faglige og det sosiale studiemiljøet.  

Undervisningen foregår i klasserom med få studenter der faglærerne er lett tilgjengelig for klassen, noe som gjør det enkelt å få god kontakt med andre studenter og faglærere.

Undervisningen foregår på ulike måter, både gjennom forelesninger, øvingsarbeid, workshops, teamarbeid, prosjektoppgaver og presentasjoner.

Vi varierer mellom individuelle oppgaver og gruppebasert arbeid, og vi legger opp til mye variasjon i vurderingsformer. Noen av emnene har skriftlig eksamen, ett emne har muntlig eksamen, mens flere har essay med presentasjon og prosjektoppgaver. 


Studentsosialt

Vi har en aktiv linjeforening - Tihlde og Jentenett som begge er 100% studentdrevet. Linjeforeningen er en sosial møteplass og organiserer sin egen fadderordning. Av utenom-faglige-aktiviteter kan nevnes Sukkerhuset Kjeller & Scene som er et møtested for studentene.
 

Deling - NTNU neste stopp på Facebook

Følg oss på sosiale medier

Er du nysgjerrig på livet som student ved NTNU?

NTNU neste stopp 

NTNUstudent

Ressurspublisering

– At masteren ikke er så kjent betyr alt annet enn at den er dårlig!

Navn: Ghazal Karimaie
Studieprogram: digital samhandling

– Master i Digital samhandling passer veldig godt for studenter som er engasjerte og har lyst å få konkrete tilbakemeldinger på studiet sitt, sier Ghazal Karimaie som elsker å være student. 

Liker at det er mer menneskeorientert

Navn: Karoline Susanne Opdal
Studieprogram: Digital samhandling (tidligere "IKT-basert samhandling")

Dette masterstudiet er relevant for flere retninger enn datastudier. Det er blant annet studenter her fra elektro og drift og flere fra bachelorstudiet i IT-støttet bedriftsutvikling.