Studiemiljø

Digital transformasjon - masterprogram, 2-årig - Trondheim

Studiemiljø

Student i Trondheim ​​​

Foto av hovedbygningen på NTNU i Trondheim.

Trondheim er kjent for sitt gode student- og studiemiljø og har flere ganger blitt kåret til Norges beste studieby. Trondheim har over 200 000 innbyggere og 33 000 studenter som setter sitt preg på byen. Basen for mange er Studentersamfundet. Hva du nå enn liker å gjøre i fritiden, så finner du helt sikkert noe å være med på.

Studiet består av en miks av teori og praktisk jobbing i samhandlingsrom. Det arbeides i grupper på 2-3 studenter i store deler av studiet. Dette skaper samhold og et godt klassemiljø, som igjen bidrar positivt til det faglige og sosiale studiemiljøet. Hos oss får du en spesialisert utdanning med tett oppfølging fra dine lærere. Som masterstudent blir du også en del av et stort og mangfoldig studiemiljø hvor du kan ta del i mange aktiviteter. 
Studieprogrammet har 24 studieplasser i Trondheim.

Linjeforeningen

Vi har en aktiv linjeforening - TIHLDE. Linjeforeningen er en sosial møteplass og organiserer sin egen fadderordning.

Tilbud for kvinnelige studenter

Som kvinnelig student får du tilbud om å være med i Ada-prosjektet. Ada arrangerer sosiale og karriererelevante arrangementer for kvinnelige studenter ved teknologiutdanningene på NTNU med lav kvinneandel.

Krysspublisert - Trondheim - ID: 1290570129

Trondheim

Byen som preges av studenter

Mange studenter i publikum på konsert. Foto.

Trondheim er Norges tredje største by og hjem for hele 33 000 studenter. Trondheim har lenge vært kjent for å være landets beste studentby, med en unik studentkultur preget av frivillighet. Hva du nå enn liker å gjøre i fritiden, så finner du helt sikkert noe å være med på.

→ Mer om studentlivet i Trondheim

Bunnlinje med strek


Se andre studieprogram ​​​​​​​