Hva lærer jeg

Digital transformasjon - masterprogram, 2-årig - Trondheim

Hva lærer du?

Digitale transformasjon handler om å utnytte mulighetene i digitale teknologier for å endre produktene og tjenestene som virksomhetene leverer. Digital transformasjon inkluderer kulturelle, organisatoriske og strategiske endring drevet av teknologi.

Med en master i digital transformasjon vil du forstå hvordan virksomheter kan bevege seg fra å ha noen frittstående digitale løsninger til å være fullstendig digitalisert med gjennomgående digital tjenesteproduksjon, god integrasjon mellom systemene, digital samhandling med interne og eksterne interessenter og digitale brukeropplevelser.

På dette studiet lærer du om digitalisering som fenomen og forskningstema knyttet til anvendelse av digitale teknologier og informasjonssystemer (IS) i virksomheter. Du lærer hvordan man planlegger og leder digitaliseringsprosesser og du blir rustet til å møte utfordringer knyttet til digitaliserings- og endringsprosesser i arbeidslivet. Du vil forstå hvordan moderne smidige samhandlingsmetoder og utnyttelse av digitale verktøy kan være avgjørende for god og effektiv samhandling på tvers av ulike fagområder. Du lærer om teknikker og verktøy som kan utnytte store mengder med forretningsdata i beslutningsprosesser og du lærer om utvikling av forretningsmodeller som er nødvendig for at virksomhetene skal kunne hente ut full effekt av digitaliseringsprosessene.

Gjennom studiet får du dyp innsikt i:

  • Digitalisering og digital transformasjon
  • Virksomhetsutvikling som del av digitaliseringsprosessene
  • Ledelse av prosjekter og ledelse av endringsprosesser
  • Vitenskapelige metoder og forskningsarbeid

Følg NTNU teknologi på sosiale medier

Følg NTNU teknologi på sosiale medier

Facebook ikon. illustrasjon     Snapcat ikon. Ilustrasjon     YouTube ikon. Illustrasjon