Hva kan jeg bli?

Digital transformasjon - masterprogram, 2-årig - Trondheim

Hva kan du bli?

Arbeidslivet er preget av komplekse og sammensatte arbeidsoppgaver som ofte krever ferdigheter på tvers av ulike fagområder for å kunne løses optimalt. Dyp innsikt i digitalisering og digital transformasjon, virksomhetsutvikling som del av digitaliseringsprosessene, samt ledelse av prosjekter og endringsprosesser gjør deg svært attraktiv for ledende bedrifter i arbeidslivet.

Typiske arbeidsgivere for kandidater med master i Digital transformasjon er konsulentselskaper som driver med utvikling, drift og forvaltning av digitale løsninger. Som konsulent jobber du ofte i team sammen med andre konsulenter og representanter fra kundesiden. Gjennom dette teamarbeidet kan du bidra til å hjelpe kundene med å implementere bærekraftige digitale løsninger og forretningsmodeller, som både effektiviserer arbeidsprosesser og reduserer miljøpåvirkninger.

I tillegg til konsulentbransjen kan du jobbe for virksomheter innen f.eks. varehandel, bank og forsikring, samt store deler av offentlig forvaltning. Det er også svært aktuelt å jobbe innen forskjellige ingeniørfag, avhengig av din bachelorgrad.

Du kan jobbe som:

  • Prosjektleder
  • Prosessansvarlig / Scrum Master
  • IT Konsulent
  • Applikasjonskonsulent
  • Forretningsrådgiver
  • Løsningsrådgiver
  • Produktansvarlig / Produkteier
  • Universitetslektor
  • Ph.d.-stipendiat 

Videre studier

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.). En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge. En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.

NTNU tilbyr en ph.d.-utdanning innen IT:

Karrieretjenesten og NTNU Bridge (krysspublisert)

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, bevisstgjøring av kompetanse og jobbsøking.


Utdannelse og jobbmuligheter

9000 studenter som ble uteksaminert mellom 2019-2021 har fortalt hvordan det har gått med dem etter studiene på NTNU. Les om NTNUs kandidatundersøkelse.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt.