Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidssted i Teknologibygget på Kalvskinnet:

  • tirsdag og onsdag i 1. etasje
  • mandag, torsdag og fredag i 4. etasje

 

Arbeidsoppgaver:

- Etter- og videreutdanning:

- Studieveileder: