Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidssted i Teknologibygget på Kalvskinnet:

  • 4. etasje, kontor T04.404

 

Arbeidsoppgaver:

- Studieveileder:

 

- Etter- og videreutdanning:

Påmelding, eksamen og administrering av: