Studiets oppbygning

Digital transformasjon - masterprogram, 2-årig - Trondheim

Studiets oppbygning

Master i Digital transformasjon gjennomføres på 2 år og tilsvarer 120 studiepoeng. 

Studiet er bygd opp med en fast emneportefølje som er lik for alle studenter. Emnene belyser tema innen digitalisering og digital transformasjon, virksomhetsutvikling, ledelse og metodikk. 

1. studieår

Første studieår omhandler digitalisering som fenomen, forretningsanalyse og kunnskapsforvaltning, prosjektledelse, vitenskapelige metoder, digitalisering i tilknytning til forretningsprosesser og forskjellige smidige samhandlingsmetoder. Dette året inngår det obligatoriske emnet Eksperter i team (EiT) som gir deg praktisk erfaring i tverrfaglig samarbeid.

Du lærer om:

 • digitalisering som fenomen og forskningstemaer knyttet til informasjonssystemer for virksomheter
 • Business Intelligence (BI) som gjerne betegnes som "beslutningsstøtte" eller "forretningsanalyse" på norsk
 • IT-støttet kunnskapsledelse og forvaltning av den intellektuelle kapitalen i lærende organisasjoner 
 • aktuelle teorier og metoder innen planlegging og gjennomføring av prosjekter
 • forskjellige kvalitative og kvantitative forskningsmetoder som er relevant i forhold til studiet
 • prosess- og virksomhetsmodellering relatert til implementasjon og innføring av informasjonssystemer i virksomheter 
 • forskjellige samhandlingsmetoder som er utbredt i arbeidslivet og som er spesielt egnet for gitte problemsituasjoner​

2. studieår

Andre studieår omhandler forretningsanalyse som strategisk verktøy i digitaliseringsprosesser, forretningsmodeller, ledelse av digitaliseringsprosesser og planlegging av forskningsprosjekter. 

Du lærer om:

 • forretningsanalyse som strategisk verktøy hvor du lærer om bruk avanserte dataanalyseplattformer og dataanalyseteknikker som kan muliggjøre bedre beslutninger
 • ulike elementer som må være på plass for at virksomhetene skal lykkes med å utvikle nye og innovative forretningsmodeller
 • hvordan ledelsen kan legge til rette for digital transformasjon
 • hvordan du jobber med faglige og forskningsmessige problemstillinger i tilknytning til en masteroppgave

 Internasjonalisering

Det er lagt til rette for utveksling i tredje eller fjerde semester for ønsket faglig fordypning ved et utenlandsk studiested. NTNU har avtaler med utenlandske universiteter i over 100 land. Fagene du tar i utlandet må godkjennes for innpassing i mastergraden din ved NTNU.
 


 

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan