Barnevern

MASTERPROGRAM 2-ÅRIG, Trondheim

Barnevern

– Om barnevern

Barnevern

Hva er master i barnevern? 

Master i barnevern retter et særlig fokus mot utsatte barn og familier som trenger hjelp fra barnevernet. Studiet vil gi deg ulike perspektiver på

 • barndom
 • oppvekst
 • hverdagsliv
 • risikoforhold
 • marginaliseringsprosesser

Samtidig vil studiet være opptatt av hvordan barn og familier kan få en bedre situasjon. Når du skal skrive masteroppgave, velger du å fordype deg i et spesifikt område. På den måten får du trening i vitenskapelige utrednings- og forskningsarbeid.

Eksempel på tema du kan fordype deg i, er

 • levekår
 • ulikhet
 • omsorgssvikt
 • rusproblematikk
 • overgrep
 • psykiske og sosiale vansker
 • migrasjon

Du studerer hvordan slike forhold kan innvirke på barns og foreldres situasjon vil ha en sentral plass.