Barnevern

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Barnevern

– Studiemiljø

Undervisning

Undervisning

Masterstudiet i barnevern skal både gi deg en teoretisk fordypning, bidra til økt kompetanse relatert til barnevernfeltet og gi mulighet for å oppøve deg analytisk og refleksiv kompetanse.

I løpet av samlingene vil du både ha forelesninger, gruppearbeid, seminar, selvstudium, arbeidskrav, veiledning og litteraturstudier. Du får øvd deg i analytisk og refleksiv kompetanse gjennom konkrete oppgaver, gruppearbeid og diskusjoner. 

I løpet av studiet skal du ha fremlegg, gi respons og kommentarer på fremlegg fra dine medstudenter. Du får øve seg i å kommunisere om faglige problemstillinger innenfor alle emner i studiet.

Krysspublisert:ID: 1285068992

Strindens Prominadeorkester på Immatrikuleringen. Foto.
Strindens Promenade Orchester på Immatrikuleringen Foto: Kai T Dragland/ NTNU

Trondheim er kjent for sitt gode student- og studiemiljø og har flere ganger blitt kåret til Norges beste studieby. Trondheim har over 180 000 innbyggere og 33 000 studenter som setter sitt preg på byen. Hva du nå enn liker å gjøre i fritiden, så finner du helt sikkert noe å være med på.

Finn en studentaktivitet →

Krysspublisert artikkel - ikke rør - Studiemiljø - SU

Studiemiljø

SoME krysspublisert 1285069102

Følg oss på sosiale medier

Er du nysgjerrig på livet som student ved NTNU?

NTNU neste stopp 

NTNUstudent

Studenttillitsvalgte

Studenttillitsvalgte

Studentene velger hvert år tre instituttillitsvalgte (ITV) som deltar i alle organ som arbeider med studietilbud og læringsmiljø.

Studenttillitsvalgte ved Institutt for sosialt arbeid