Barnevern

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Barnevern

– Jobbmuligheter

jobbmuligheter - barnevern

Hva kan du jobbe med?

Masterstudiet i barnevern kvalifiserer deg for en rekke interessante stillinger:

  • administrative lederstillinger og planleggerstillinger i stat og kommune
  • fagstillinger i regionale eller statlige kompetansesentra
  • ledende stillinger innen kommunal oppvekst
  • universitets- og høgskolesystemet
  • forskning- og utredningsstillinger

Mange søker seg til studiet fordi de ønsker å kvalifisere seg til en ny og mer utfordrende jobb, men det er også mange som primært ønsker å styrke egen kompetanse i den jobben de allerede har.

Karrieretjenesten og NTNU Bridge (krysspublisert)

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, studie- og eksamensteknikker, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter.


Utdannelse og jobbmuligheter

7000 tidligere studenter har fortalt oss hvordan det har gått med dem etter de ble uteksaminert fra NTNU.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt.