Barnevern

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Barnevern

– Utenlandsopphold

Utenlandsopphold - barnevern

Du kan ta valgfrie emner ved en utenlands utdanningsinstitusjon. På studiet er det lagt til rette for studentmobilitet både for utreisende og tilreisende studenter. 

Dersom du ønsker det, vil det være mulig å gjøre datainnsamling utenfor Norges i forbindelse med masteroppgaven. 

Master i barnevern vil i hovedsak ha fokus på barnevern i en norsk kontekst. Ulike land vil ha ulik lovgivning med hensyn til sitt barnevern, ulike velferdssystemer og ulike utfordringer. Overordnet tenkning om risiko for barn, deres behov og utvikling kan likevel være likt.

Norsk barnevernpraksis må forholde seg til norsk regelverk. I studiet vil det gjøres sammenligninger med praksis i andre land. Studiet vil trekke vekseler på internasjonal forskning og litteratur. En del av pensumlitteraturen vil være på engelsk. Det er aktuelt å bruke gjesteforelesere fra relevante utenlandske utdanningsinstitusjoner.

KRYSSPUBLISERT – Fellestekst om utenlandsopphold under studieprogram

Hvorfor studere i utlandet?

Ønsker du å ta en utdanning i Norge – og drømmer du om å studere i utlandet? Visste du at det er mulig å få til begge deler?

Som student på NTNU har du gode muligheter til å ta et studieopphold utenlands, noe som har mange fordeler. Du blir kjent med et nytt land og får innsyn i dette landets språk og kultur. Du får nye perspektiver, anledning til å studere emner eller spesialisere deg på områder som kanskje ikke finnes i Norge eller hvor andre universiteter har større kompetanse. Samtidig viser du at du er selvstendig, tar initiativ og er åpen for nye impulser, noe som ikke er dumt å ha på CV-en.

Du bør starte planleggingen i god tid, senest i løpet av høstsemestret året før du ønsker å reise.


Til hvilket land, og til hvilken institusjon?

Her er mulighetene mange. NTNU har avtaler med over 500 universiteter i mer enn 100 land og i alle verdensdeler. Før du bestemmer deg bør du tenke over hvilket undervisningsspråk du ønsker i utlandet, og om det er noen bestemte land eller områder i verden du ønsker å dra til.

Ta kontakt med studieveileder for å få mer informasjon om hvilke muligheter du har.


Erfaring fra andre studenter

Det er nyttig å høre litt om hva andre utvekslingsstudenter har erfart på sine reiser. 


Veiledning og hjelp

Studieveileder på ditt studieprogram kan gi deg råd om forhåndsgodkjenning og emnevalg, og om tidligere godkjente utvekslingsopphold for din utdanning.

Informasjon om den praktiske delen av planleggingen som søknadsprosedyrer, frister og stipend, kan du lese mer om på temasiden om utenlandsstudier på Innsida


Finansiering

Lånekassen tilbyr lån, stipend og reisestøtte. I tillegg finnes det mange andre finansieringsmuligheter. Utvekslingsoppholdet blir en del av graden du tar ved NTNU og du trenger ikke forlenge studietiden.

Hvis du studerer i et land der undervisningen foregår på et annet språk enn engelsk, kan du få støtte til språkkurs fra Lånekassen.


Klar til å søke utvekslingsopphold?

 

Praktisk informasjon om utvekslingKRYSSPUBLISERT – Utveksling facebook