Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning – yrkesfag (FPPU-Y)

LÆRERUTDANNING, 2-ÅRIG PÅBYGGING, TRONDHEIM

Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning – yrkesfag (FPPU-Y)

– Stipender

Statlige stipend

Ansatte i undervisningsstillinger som ønsker å ta praktisk-pedagogisk utdanning kan få stipend fra Utdanningsdirektoratet. Skoleeiere kan søke om utdanningsstipend og rekrutteringsstipend for ansatte som mangler godkjent lærerutdanning. 

Utdanningsstipend

Dette stipendet gjelder deg som er tilsatt i skolen. Skoleeier, vanligvis fylkeskommuner, kan søke på dette stipendet. Skoleeier søker på vegne av deg som søker om opptak til fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning – yrkesfag (FPPU-Y).

Skoleeiers søknadsfrist er 15. mars.

Rekrutteringsstipend

Personer som ikke er ansatt i skolen, men som skoleeiere ønsker å rekruttere inn, kan få rekrutteringsstipend for å ta FPPU-Y for å jobbe i skolen. 

Skoleeiere søker på vegne av de som søker opptak til FPPU-Y. 

Skoleeiers søknadsfrist er 15. mars.