Hva lærer jeg?

Fleksibel PPU for yrkesfag

Hva lærer du?

Tre anleggsarbeidere jobber med en mur. Foto
Foto: Elin Iversen/NTNU

Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (FPPU-Y) er et samlingsbasert deltidsstudium som går over to år. Studiet er et tilbud til deg som har fullført en yrkesfaglig utdanning og ønsker å bli lærer innenfor ditt yrkesfelt.

Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning innen yrkesfag bygger du på

  • fullført treårig relevant profesjonsrettet bachelorgrad eller tilsvarende, og minimum to års relevant yrkespraksis, eller
  • fag-/svennebrev eller annen fullført treårig yrkesutdanning på videregående nivå, generell studiekompetanse, to års relevant yrkesteoretisk utdanning utover videregående opplærings nivå og fire års yrkespraksis.

Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning innen yrkesfag er satt sammen av pedagogikk, yrkesdidaktikk og praksis i skolen og utgjør i alt 60 studiepoeng.

Studiet har tre obligatoriske samlinger ved NTNU hvert semester. Mellom samlingene brukes NTNUs læringsplattform til blant annet veiledning og studentsamarbeid.

Undervisningen på campus og skolepraksis har krav om obligatorisk oppmøte.


Praksis i skolen

Praksis i skolen er en integrert del av opplæringen i pedagogikk og yrkesdidaktikk.

  • Du skal ha ca. 12 uker veiledet praksis i skolen i løpet av studiet.
  • Praksisen avtaler du selv med skoler i ditt nærområde. Dersom du ikke finner en praksisplass selv, kan Institutt for lærerutdanning hjelpe deg.
  • Du skal ha undervisningspraksis innenfor det utdanningsprogrammet i videregående opplæring du er kvalifisert for å undervise i. Din utdanningsbakgrunn avgjør hvilke fag dette gjelder. I tillegg skal du ha 10–20 timer undervisningspraksis på ungdomstrinnet.

Les mer om praksis i skolen