Åpne emner

Åpne emner

Åpne emner kan tas som et tillegg til din lærerutdanning. Emnene har dagsaktuelle temaer og er svært relevante for deg som lærerstudent og fremtidig lærer.

Les mer om åpne emner

Studiets oppbygning

Fleksibel PPU for yrkesfag

Studiets oppbygning

Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (FPPU-Y) er et påbyggingsstudium på deltid. Denne lærerutdanningen bygger på en yrkesfaglig utdanning og relevant yrkespraksis.

FPPU-Y består av pedagogikk, yrkesdidaktikk og praksis i skolen:

 • Praksis i skolen (12 uker i løpet av studiet)
 • Pedagogikk (30 studiepoeng)
 • Yrkesdidaktikk (30 studiepoeng)

Samlinger

 • FPPU-Y har studiestart i høstsemesteret, og går over fire semestre.
 • Hvert semester er det tre obligatoriske samlinger ved NTNU i Trondheim.
 • Samlingene har en varighet på tre til fem dager.

Høsten 2022 - samlinger for kull 2022:

 • Uke 38: mandag - fredag
 • Uke 44: onsdag - fredag
 • Uke 50: onsdag - fredag

Våren 2023 - samlinger for kull 2022:

 • Uke 6: onsdag - fredag
 • Uke 13: onsdag - fredag
 • Uke 18: onsdag - fredag

Informasjonens gyldighet

Tabellene under gjelder for studenter som fikk opptak studieåret 2022/2023. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

Alle emnene undervises over alle fire semestrene, og har avsluttende eksamen fjerde semester.

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PPU4410 Pedagogikk - deltid  
PPU4420 Praksis - deltid  
PPU4581 Yrkesdidaktikk - deltid  

 

Andre semester (vår)

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PPU4410 Pedagogikk - deltid  
PPU4420 Praksis - deltid  
PPU4581 Yrkesdidaktikk - deltid  

2. år

Tredje semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PPU4410 Pedagogikk - deltid  
PPU4420 Praksis - deltid  
PPU4581 Yrkesdidaktikk - deltid  

 

Fjerde semester (vår)

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PPU4410 Pedagogikk - deltid 30
PPU4420 Praksis - deltid 0
PPU4581 Yrkesdidaktikk - deltid 30

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan