TMF410 - Industriell markedsføring

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 40/100
Skriftlig eksamen 60/100 4 timer

Faglig innhold

Innføring i industriell markedsføring som fagområde - Hva er industriell markedsføring?

Forstå verdi
- Markedssensing
- Forstå bedrifter som kunder
- Industrielle kjøpsprosesser
- Strategiutvikling i industrielle markeder

Skape verdi
- Fleksible markedstilbud
- Verdibasert prising
- Innovasjon og teknologiutvikling
- Markedsorientert produktutvikling
- B2B markedsføringskanaler

Levere verdi
- Innsalg og nye kunder
- Utvikling og vedlikehold av kunde- og leverandørrelasjoner
- Ledelse av kunderelasjoner

Ulike teoretiske perspektiver på industrielle relasjoner

Sammenheng mellom bedrifter, relasjoner og industrielle nettverk

Læringsutbytte

Kunnskaper
- Inngående kunnskap om industriell markedsføring som fagområde.
- Forståelse for basisprinsippene innenfor B2B markedsføring, herunder verdibasert prising, distribusjonsløsninger og fleksible produktløsninger.
- Kunnskap om de ulike samarbeidsaktørene, samarbeidsformer og utvikling av relasjoner mellom bedrifter i forbindelse med verdibaserte leveranser.
- Kunnskap om hvordan slike relasjoner henger sammen i industrielle nettverk.

Ferdigheter
- Kan forstå, skape og levere verdi til leverandører, mellomledd og nye og eksistrende kunder.
- Kan forklare og analysere kjøps- og salgsprosesser mellom bedrifter.
- Kan etablere og utvikle samarbeidsrelasjoner med kunder.

Generell kompetanse
Kan forstå, skape og levere verdi til leverandører, mellomledd og nye/eksistrende bedriftskunder.
Kunnskaper om hvordan innsikt i ulike teorier om industriell markedsføring samarbeid og bedriftsrelasjoner kan bedre bedriftens verdiforståelse, verdiskaping og verdileveranser.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, diskusjoner, presentasjoner fra studentene

Mer om vurdering

Ved forbedring av karakter gis mulighet til å forbedre den enkelte delvurdering.
Ny vurdering ved ikke bestått, se utfyllende regler ved fakultet for økonomi.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ledelse av teknologi (ØAMLT)
Økonomi og administrasjon (ØAMSC)

Forkunnskapskrav

Emnet er kun tilgjengelig for studenter som har studierett på studiprogrammene Master i økonomi og administrasjon, og Master i ledelse av teknologi ved NTNU Handelshøyskolen.

Kursmateriell

Pensum blir publisert ved semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Oppgave 40/100
Vår ORD Skriftlig eksamen 60/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.