course-details-portlet

SMF2298 - Teknologiledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

- Vare- og tjenesteproduksjon

- Beslutningsmodeller

- Prosjektstyring

- Prosessutforming og analyse av prosesser

- Måling av prosesseffektivitet

- Prosessbegrensninger og ressursknapphet

- Kontinuerlig forbedring

- Lean filosofi og gjennomføring

- Lagerstyring

- Prognoser og operasjonell planlegging

Læringsutbytte

Kunnskap:

- ha kjennskap til hvordan effektiv verdiskaping skjer internt i en bedrift

- ha kjennskap til sammenhengen mellom bedriftens strategi og produksjonsprosesser

- ha kjennskap til hvordan teknologi og mennesket bør fungere sammen for å skape konkurransefortrinn

Ferdigheter:

- kunne utvikle effektive verdiskapingsstrategier for bedrifter

- kunne analysere bedriften sine interne og eksterne prosesser og for å finne forbedringsområder

- kunne lede kontinuerlig forbedringsarbeidet som sikrer konkurransefortrinnene til bedriften

Generell kompetanse:

- ha en forståelse prosessene som inngår i en bedrift, og forskjeller mellom vare- og tjenesteproduksjon

- ha en forståelse for prosessbegrensinger

- ha en forståelse for Lean-paradigmet

- ha en forståelse for rollen til plan og prognoser for effektivitet i produksjon

- ha en forståelse av kompleksiteten og mangfoldigheten som skal til for å oppnå konkurransefortrinn

Læringsformer og aktiviteter

Ekskursjoner, forelesninger, gruppearbeid, nettstøttet læring, obligatoriske oppgaver, oppgaveløsning, refleksjon, veiledning.

Ålesund: nettresurser og noen seminar dager i Ålesund.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Utsatt skriftlig eksamen i august

Kursmateriell

Krajewski, L., J, Malhotra, M., K.: Operations Management, Processes and Supply Chain, 13. ed., Globla Edition, Pearson, 2022

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SMF2298F 7.5
TEK2031 7.5 HØST 2018
TEK2031F 7.5 HØST 2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund , Gjøvik

Fagområde(r)
  • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 06.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
C226 Ankeret/Hovedbygget 2
C215 Ankeret/Hovedbygget 2
M412-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 1
M433-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 79
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU