course-details-portlet

SMF2298 - Teknologiledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

- Vare- og tjenesteproduksjon - Beslutningsmodeller - Prosjektstyring - Prosessutforming og analyse av prosesser - Måling av prosesseffektivitet - Prosessbegrensninger og ressursknapphet - Kontinuerlig forbedring - Lean filosofi og gjennomføring - Lagerstyring - Prognoser og operasjonell planlegging

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten Kunnskap: - ha kjennskap til hvordan effektiv verdiskaping skjer internt i en bedrift - ha kjennskap til sammenhengen mellom bedriftens strategi og produksjonsprosesser - ha kjennskap til hvordan teknologi og mennesket bør fungere sammen for å skape konkurransefortrinn Ferdigheter: - kunne utvikle effektive verdiskapingsstrategier for bedrifter - kunne analysere bedriften sine interne og eksterne prosesser og for å finne forbedringsområder - Kunne lede kontinuerlig forbedringsarbeidet som sikrer konkurransefortrinnene til bedriften Generell kompetanse: - ha en forståelse prosessene som inngår i en bedrift, og forskjeller mellom vare- og tjenesteproduksjon - ha en forståelse for prosessbegrensinger - ha en forståelse for Lean-paradigmet - ha en forståelse for rollen til plan og prognoser for effektivitet i produksjon - ha en forståelse av kompleksiteten og mangfoldigheten som skal til for å oppnå konkurransefortrinn

Læringsformer og aktiviteter

Ekskursjoner,Forelesninger,Gruppearbeid,Nettstøttet læring Obligatoriske oppgaver|Oppgaveløsning|Refleksjon|Veiledning Utfyllende informasjon: Emne gjennomføres basert på seminarer som er en kombinasjon av forelesninger, gruppeøvelser, oppgaveløsninger og presentasjon. I Ålesund vil undervisningen være seminarbasert, med 3 seminarer, hvor hvert seminar blir over to dager med 4 timer hver dag. Det må påregnes betydelig egeninnsats i forkant og etterkant av seminarene. Plan for undervisningen publiseres på Blackboard i forkant av semesterstart. Det blir også tilrettelagt for et bedriftsbesøk. Læringsplattformen, benyttes for all kommunikasjon i emne, hvor studieplanen, opptak av forelesninger, oppgaver og presentasjoner distribueres.Det forventes at studentene jobber selvstendig med oppgaveløsning i en del av gruppeundervisningen og utover avsatt tid i timeplanen. Obligatoriske arbeidskrav: 2 obligatoriske arbeider skal leveres inn via læringsplattformen som pdf til fastsatt tid for å få gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Utsatt skriftlig eksamen i august

Kursmateriell

Pensumlitteratur oppgis når emnet starter.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SMF2298F 7.5
TEK2031 7.5 HØST 2018
TEK2031F 7.5 HØST 2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund , Gjøvik

Fagområde(r)
  • Økonomi og administrasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 12.12.2022 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
G331 Gnisten/Fagskolen 7
M411-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 1
C215 Ankeret/Hovedbygget 5
Gymsal Laterna/Lab-bygg 38
M438 Eksamensrom 4.etg, Inngang D Mustad, Inngang D 74
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU