course-details-portlet

HMS0009 - HMS-kurs for 1. årsstudenter 2-årig master

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Deltagelse på HMS-kurs
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Deltagelse på HMS-kurs 100/100

Faglig innhold

Opplæring i førstehjelp og brannvern gjennom forelesning og praktiske øvinger i hjerte-lunge redning, bruk av hjertestarter, slukkearbeid og evakueringsrutiner ved brann.

Spesifikk opplæring på den enkelte lab skjer ved de enkelte instituttene.

Læringsutbytte

Studentene skal ha tilegne seg nødvendig kunnskap om HMS for å ivareta egen og andres sikkerhet på en god måte underveis i studiet sitt. Den teoretiske og praktiske grunnopplæringen i førstehjelp og brannvern skal gi studentene trening i å handle riktig hvis de kommer opp i en brann- eller ulykkessituasjon.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset har en varighet på 3,5 timer og foregår fra kl. 16.15 - 19.45. Det er lagt inn 10 minutt pause mellom førstehjelp og brannvern.

Førstehjelp: forelesning og praktisk gjennomføring (ca. 2 timer og 15 minutt).

Brannvern: forelesning og praktisk gjennomføring (ca. 1 time og 15 minutt). Øving i slukkearbeid foregår utendørs, så vær kledd deretter.

Kurset holdes i ukene 38-41. Alle førsteårsstudenter skal delta på én kurskveld sammen med sitt studieprogram. Informasjon om datoer vil bli gitt ved semesterstart.

Mer om vurdering

Sikkerhetskurset har obligatorisk oppmøte. Oppmøte registreres ved framvisning av Studentbevis-app. Emneansvarlig vil være til stede i begynnelsen av kurset for oppmøteregistreing. For å bestå emnet må oppmøte være registrert og studenten må ha gjennomført hele kurset.

Kursmateriell

Oppgis ved kursets start i BlackBoard

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng: 
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • HMS - Helse, miljø og sikkerhet i tungindustrien
  • Helse, miljø og sikkerhet
  • Helse, miljø og sikkerhet
  • Tekniske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Deltagelse på HMS-kurs

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Deltagelse på HMS-kurs 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Deltagelse på HMS-kurs 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU