Electronic Systems Design

Electronic Systems Design - Master's Programme, 2 years - Trondheim

Electronic Systems Design

Det 2-årige internasjonale masterstudiet i Electronic Systems Design bygger på bachelor i ingeniørfag. Ved å velge dette studiet vil du styrke din faglige bakgrunn og åpne muligheter til flere og mer utfordrende jobber.

Du kan velge spesialisering innen en rekke områder som strekker seg langt utover det som vanligvis forbindes med ordet elektronikk: Akustikk, Analog kretsdesign og radiosystem, Design av digitale kretser, Innvevde system, Smarte sensorsystem, Nanoelektronkk og fotonikk, og Signalbehandling og kommunikasjon.

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.).
 All undervisning på master i Electronic Systems Design foregår på engelsk. For mer informasjon om dette masterprogrammet og søknadsfrister:

Besøk programmets engelske nettsider
​​​​​​​