Masterprogram 2-årig, Trondheim

Electronic Systems Design

Antennelaboratoriet (bilde) -Foto: Geir Mogen

All undervisning i dette studiet foregår på engelsk.


Om Electronic Systems Design

Det 2-årige internasjonale masterstudiet bygger på bachelor i ingeniørfag.

Ved å velge 2-årig masterstudium i Electronic Systems Design vil du styrke din faglige bakgrunn og åpne muligheter til flere og mer utfordrende jobber. Du kan velge spesialisering innen en rekke områder som strekker seg langt utover det som vanligvis forbindes med ordet elektronikk.

All undervisning på master i Electronic Systems Design foregår på engelsk. For mer informasjon om dette masterprogrammet og søknadsfrister.


Besøk programmets engelske nettsider

Fakta

Gradsnavn: Master of Science in Engineering
Varighet: 2 år, 120 ECTS
Studieprogramkode: MSELSYS
Antall studieplasser: ca. 45
Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim (Campus Gløshaugen)
VertsinstituttInstitutt for elektroniske systemer

Informasjonen gjelder for inneværende studieår

Søknadsfrist

Studenter utenfor EU / EEA / Norge:
1. desember

Studenter fra EU / EEA / Norge:
1. mars