Electronic Systems Design

Electronic Systems Design

Masterprogram - 2 årig, Trondheim

NB! Internasjonalt program

Dette er eit internasjonalt masterprogram som bli undervist på engelsk.

Besøk den engelske nettsida til masterprogrammet for meir informasjon

Om programmet

Om programmet

Det 2-årige internasjonale masterstudiet i Electronic Systems Design bygger på bachelor i ingeniørfag. Ved å velja dette studiet vil du styrke din faglige bakgrunn og opna for fleire og meir utfordrande jobbar.

Du kan velja spesialisering innan ei rekke område som strekkjer seg langt utover det mange tenkjer på med ordet elektronikk:

  • Akustikk
  • Analog kretsdesign og radiosystem
  • Design av digitale kretsar
  • Innvevde system
  • Smarte sensorsystem
  • Nanoelektronikk og fotonikk
  • Signalbehandling og kommunikasjon.

Etter fullført mastergrad er det mogeleg å ta ei doktorgradsutdanning (ph.d.).