Hva kan jeg bli?

Bachelor i produktdesign og teknologi

Hva kan du bli?

Anders Gimmestad Gule/NTNU

Når du er utdannet innen produktdesign og teknologi kan du få veldig mange forskjellige typer jobber, både i offentlig og privat sektor. Du har kunnskap og kompetanse i produktutvikling, estetikk, materialer, tegning, digitale tegneprogrammer, produksjonsprosesser, produksjonsstyring, merkevarebygging, universell utforming og prosjektledelse.

Du kan for eksempel jobbe som 

 • produktdesigner
 • konseptutvikler
 • prosjektleder
 • produktingeniør
 • rådgiver innen universell utforming
 • rådgiver innen bærekraft

Tidligere studenter fra bachelor i produktdesign og teknologi jobber som

 • teknisk tegner
 • produktutvikler
 • kvalitetsleder
 • møbeldesigner
 • innkjøpssjef
 • modellutvikler

Videre studier

Med en bachelor i produktdesign og teknologi har du mange valgmuligheter hvis du vil studere videre. Du kan spesialisere deg og gå mer i dybden innen ditt fagområde, eller du kan velge masterutdanning på andre områder.  

Noen aktuelle masterprogrammene ved NTNU er:

Karrieretjenesten og NTNU Bridge (krysspublisert)

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, bevisstgjøring av kompetanse og jobbsøking.


Utdannelse og jobbmuligheter

9000 studenter som ble uteksaminert mellom 2019-2021 har fortalt hvordan det har gått med dem etter studiene på NTNU. Les om NTNUs kandidatundersøkelse.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt.