Hva kan jeg bli?

Bachelor i produktdesign og teknologi

Hva kan du bli?

Anders Gimmestad Gule/NTNU

Når du er utdannet innen produktdesign og teknologi kan du få veldig mange forskjellige typer jobber, både i offentlig og privat sektor. Du har kunnskap og kompetanse i produktutvikling, estetikk, materialer, tegning, digitale tegneprogrammer, produksjonsprosesser, produksjonsstyring, merkevarebygging, universell utforming og prosjektledelse.

Du kan for eksempel jobbe som 

 • produktdesigner
 • konseptutvikler
 • prosjektleder
 • produktingeniør
 • rådgiver innen universell utforming
 • rådgiver innen bærekraft

Tidligere studenter fra bachelor i produktdesign og teknologi jobber som

 • teknisk tegner
 • produktutvikler
 • kvalitetsleder
 • møbeldesigner
 • innkjøpssjef
 • modellutvikler

Videre studier

Med en bachelor i produktdesign og teknologi har du mange valgmuligheter hvis du vil studere videre. Du kan spesialisere deg og gå mer i dybden innen ditt fagområde, eller du kan velge masterutdanning på andre områder.  

Noen aktuelle masterprogrammene ved NTNU er:

Karrieretjenesten og NTNU Bridge (krysspublisert)

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, bevisstgjøring av kompetanse og jobbsøking.


Utdannelse og jobbmuligheter

7000 tidligere studenter har fortalt oss hvordan det har gått med dem etter de ble uteksaminert fra NTNU.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt.