Opptak

Bachelor i produktdesign og teknologi - Gjøvik

Opptak

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknaden direkte i Samordna opptak.

Søk opptak

Hvordan søke opptak

Spesielle opptakskrav

Opptakskravet til produktdesign og teknologi er generell studiekompetanse. Du søker om opptak via Samordna opptak. 

Tidligere opptaksgrenser

År Ordinær kvote Førstegangskvote
2021 42,3 32,4
2020 42,5 37,3
2019 40,2 30,9

Studiet har 25 studieplasser.