Studiets oppbygning

Bachelor i produktdesign og teknologi - Gjøvik

Studiets oppbygning

To studenter i laboratoriet
Anders Gimmestad Gule/NTNU

Produktdesign og teknologi gjennomføres på 3 år og tilsvarer 180 studiepoeng. Hvert år er delt i to semester med 30 studiepoeng per semester. Se studieplan for produktdesign og teknologi nederst på siden.
 

1. og 2. studieår

De to første studieårene er emnene like for alle. 
 

3. studieår

I høstsemesteret i tredje studieår kan du velge mellom flere valgemner og spesialisere deg mer. Dette semesteret er også lagt til rette for å ha et utenlandsopphold ved et utenlandsk lærested. I vårsemesteret har du emnet prosjektstyring og bacheloroppgaven. De fleste velger tema til bacheloroppgaven i samarbeid med offentlig sektor eller privat næringsliv.


Utveksling til utlandet

NTNU har avtaler med utenlandske universiteter i over 100 land. Emnene du tar i utlandet må godkjennes for innpassing i bachelorgraden ved NTNU. 

Eksempler på aktuelle universitet for studenter fra produktdesign og teknologi: 
•    Aalborg Universitet, Danmark
•    California State University, Monterey Bay, USA
•    University of Twente, Netherlands
•    University of the Arts London, Central Saint Martins, UK
•    Queensland University of Technology, Australia
 
Les steg-for-steg guiden til hvordan du kommer deg på utveksling

Arbeidsinnsats

Produktdesign og teknologi er et fulltidsstudium. Studiet krev at du bruke ca. 45 timer per uke på forelesninger, veiledninger, øvinger og selvstendig arbeid. 

Pensum

Ved studiestart vil dine faglærere orientere om hvilke lærebøker du bør kjøpe, så vent med innkjøp. I tillegg til lærebøker kan det komme anbefalinger om tilleggslitteratur eller kompendier. Lærebøker kan kjøpes brukt hvis de ikke har blitt revidert det siste studieåret.

Timeplan

Timeplanen er klar ved studiestart. 

PC

Du må ha en bærbar PC med god kapasitet, med trådløskort og programvare som gjør det mulig å bruke vår digitale læringsplattform og kommunisere med studiestedet. På studiet benyttes programvare fra Microsoft. 

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan