Hva lærer jeg

Bachelor i produktdesign og teknologi - Gjøvik

Hva lærer du?

Studenter jobber med en mini-3D-printer. Som student på produktdesign og teknologi kan du få tilgang til 3D priner lab. På 3D printer laben kan du jobbe med prototyping og produktutvikling, for å visualisere og teste enkeltprodukter. Foto: Anders Gimmestad Gule/NTNU
Studenter jobber med en mini-3D-printer. Som student på produktdesign og teknologi kan du få tilgang til 3D priner lab. På 3D printer laben kan du jobbe med prototyping og produktutvikling, for å visualisere og teste enkeltprodukter. Foto: Anders Gimmestad Gule/NTNU

På dette studiet vil du lære metoder og teknikker for å utvikle ideer til produkter.  Designdelen av programmet tar for seg produktets form, funksjon og utseende samt, relevans og opplevelse for brukeren.  

I studiet benyttes vitenskapelige metoder for å løse praktiske oppgaver. Teknologidelen tar for seg måten produktet skal realiseres på; materialkunnskap, innsikt i produksjonsmetoder, 3D-modellering og visualisering.

Du vil lære å utforme designkonsepter og undersøke produktets miljøavtrykk. Produktutviklingsprosessen krever kunnskap om teamarbeid og prosjektledelse. Metoder for å utvikle kreativitet og øvelse i å finne innovative løsninger er viktige tema i studiet. 

Fra idé til produkt

Studiet gir deg innsikt i hele prosessen fra idé til prototype. Du lærer blant annet hvordan du

  • kan utvikle og designe produkter
  • kan benytte dataverktøy i designprosessen
  • bygger opp en merkevare
  • analyserer produkter og systemer med fokus på inkluderende design
  • sikrer kvaliteten og tilfredsstiller miljøkravene

Som student her bruker du både tradisjonelle metoder for å visualisere design, som penn og papir, og moderne digitale verktøy. Du får tilgang til 3D-printere, slik at du raskt kan visualisere produktideer i ulike materialer. Du får også tilgang til modellverkstedet, der du kan framstille visuelle og funksjonelle modeller. 


FNs bærekraftsmål

Vi må bruke ressursene våre smartere, forbruke mindre og lage bedre produkter. Vil du bli med og finne løsningene?

Bærekraftsmål nummer 8    Bærekraftsmål nummer 9    Bærekraftsmål nummer 12    Bærekraftsmål nummer 13