Bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Sykepleie

Velkommen til studiestart 2018

Oppstart og immatrikulering onsdag 15. august

Velkomstseremoni for alle nye studenter ved NTNU i Gjøvik 15. august. Møt opp fra kl 10.30 på plenen ved  Studentenes Hus (Huset), Teknologiveien 14 i Gjøvik. Immatrikuleringsseremonien starter kl 11.00.

Etter immatrikuleringen (ca. kl. 12.15) får alle nye studenter tildelt faddergruppe. Fra kl. 14.00 er det institutt- og klassevis velkomst med navneopprop.

Torsdag 16. august og fredag 17. august

  • 16. august: Introduksjon til sykepleiestudiet v/studieprogramansvarlig og de emneansvarlige. Heltid og deltid. Oppmøte kl 09:15, Rom: 2/3 Eureka. Faglig opplegg ferdig kl 15.
  • 17. august: Klasse A og B. Felles: Introduksjon til SPL1092 kl 10:15, Rom: 2/3 Eureka. Faglig program ferdig kl.15.

 

For studenter ved deltid- og desentralisert studium

Til dere som starter på Bachelor i sykepleie, deltid og desentralisert høsten 2018:

Det blir gjennomført introduksjonsdager ved NTNU i Gjøvik fra og med onsdag 15. august til og med torsdag 23. august (uke 33 og 34).

Felles oppmøte for alle nye studenter er til Immatrikuleringsseremonien 15. august kl. 11.00.


 

 

Politiattest, praksis og arbeidstøy

Politiattest

Studenter som blir tatt opp til Bachelor i sykepleie ved NTNU i Gjøvik må levere politiattest.

Politiattesten leveres på Studenttorget, NTNU i Gjøvik, Pb 191, 2802 Gjøvik

Arbeidstøy

Som student ved Bachelor i sykepleie må du ha arbeidstøy til bruk i praksisrettet undervisning (PRU). Praksisrettet undervisning foregår i universitetets simuleringssenter og krever at du skifter til arbeidsantrekk under øvelsene.

Vi har følgende krav i forhold til korrekt arbeidsantrekk:

  • Overdel og bukser som kan vaskes på minimum 80 grader. Klærne behøver ikke å være hvite.
  • Sko som har hælkappe/-rem.
  • Navneskilt med det navnet du ønsker å benytte og tittel (sykepleierstudent). Navneskilt kan du også kjøpe via bokhandelen på campus etter studiestart, de selger navneskilt med NTNU-logo.

Praksis

Mer om praksis i utdanningen

Litteraturliste 1. studieår 2018/2019

Her er litteraturliste for nye studenter på både heltid og deltid sykepleie:

Krav om medisinsk testing

Studenter ved helse-/sosialfagutdanninger og lærerutdanninger plikter å gjennomgå tuberkuloseundersøking dersom du de tre siste årene har oppholdt deg minst 3 måneder i land utenfor Vest-Europa, USA, Canada, Australia, New Zealand eller Japan, og skal være i Norge lengre enn tre måneder. Krav til testing gjelder også ved andre utdanninger dersom du har praksis/klinisk undervisning innen helse/sosialsektor eller pedagogisk sektor. Denne leveres ved studiestart.

Praktisk informasjon og fadderuke

Kom i gang som student

Studiestart og registrering:

Hva må du ordne de første dagene.

Adgangskort

Skaff adgangskort. Kortet fungerer som lånekort til biblioteket, adgangskort til rom og til utskrifter. Du tar bilde til adgangskort i fotoboksen utenfor atriet i A-bygget, hent adgangskortet ditt på IT-tjenesten.

Timeplaner

Finn din timeplan.

Bøker og pensum

Bøker får du kjøpt i bokhandelen Sit Gjøvik på campus. På Bokdagen i Fadderuka (dato kommer) kan du kjøpe brukte bøker. Pensum finner du i emnebeskrivelsen for hvert emne.

Tilrettelegging

Trenger du tilrettelegging? Se hvilke muligheter du har på NTNU

 

Fotografering til adgangskort

  1. Ta bilde i fotoboksen utenfor Atriet i A-bygget (denne kommer på plass i august 2018). NB! Du må ha registert deg som student først
  2. Gå til IT-tjenesten K-bygget og hent adgangskortet ditt. Husk legitimasjon!

Nyttig å vite

Studieliv

Studentsamskipnaden

Studensamskipnaden Sit er opptatt av å hjelpe deg til å trives som ny student. Trenger du noen å snakke med om store eller små utfordringer kan du kontakte Sit: radgiver.gjovik@sit.no eller studentprest anne.bolstad@ntnu.no. Sit tilbyr også gratis mestringskurs, og driver studenthybler, rådgivningstjeneste, helsetjeneste, barnehage m.m.

Buss/tog til og fra NTNU i Gjøvik

Parkering

Det er få parkeringsplasser på campus, det anbefales å gå, sykle eller bruke offentlig transport.

Kart over NTNU i Gjøvik

Last ned vår kart-app MazeMap | For Android (Google Play) | For iPhone (iTunes)

Bli med på Fadderuka

Fadderuka ved NTNU i Gjøvik varer fra 15. august til 25. august. Allerede første skoledag vil du som ny student få tildelt faddere og en faddergruppe.


 

Om sykepleie

En sykepleier arbeider med mennesker i alle aldersgrupper: Innen helsefremming og forebygging, samt med ulike former for helsesvikt eller sykdommer.  Sykepleierbehovet er stort og arbeidsmulighetene er utallige. Det er bruk for deg!


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april 2018

Du søker om opptak via Samordna Opptak. Opptakskravet er generell studiekompetanse el. realkompetanse + politiattest.

For studieåret 2017-2018 var opptaksgrensen for heltidsstudiet 40,0 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 45,1 poeng i ordinær kvote.

Opptaksgrensene for deltidsstudiet i henholdsvis førstegangsvitnemålskvoten og ordinær kvote var:
Gjøvik: 37,0 poeng og 46,8 poeng.
Gudbrandsdal: 36,3 og 44,1 poeng.
Valdres: 33,7 poeng og 44,0 poeng.
Hadeland: 35,4 poeng og 47,3 poeng.


Jobbmuligheter

Sykepleierbehovet er stort og arbeids­mulighetene er utallige, både i offentlig og privat sektor og i inn- og utland. Syke­pleiere jobber innen alle felt av helse­tjenesten.


Studiets oppbygning

Utdanningen er organisert i studie­enheter og veksler mellom teoretiske-, praksis­rettede- og praktiske studier. På den ene siden har du teoretisk og praksis­rettet undervisning på høg­skolen, på den andre siden har du praksis­perioder på forskjellige institusjoner. NTNU i Gjøvik tilbyr også sykepleier­utdanning på deltid, og desentralisert (Gjøvik, Gudbrandsdal, Hadeland og ­Valdres). Desentralisert utdanning har noen felles samling­er på Gjøvik. Les mer i informasjonsheftet i faktaboksen.


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere.


10 gode grunner til å velge NTNU

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i sykepleie

Heltid:

Studieprogramkode: BSPLH
Studiepoeng: 180
Studiekode: 194 050 (heltid Gjøvik)

Deltid over 4 år:

Studieprogramkode: BSPLD
Studiepoeng: 180
Studiekoder:
194 051 (deltid Gjøvik)
194 052 (deltid Gudbrandsdal)
194 053 (deltid Hadeland)
194 054 (deltid Valdres)

Mer informasjon i Informasjonshefte for bachelor i sykepleie, deltid.


Heltid/deltid:

Tilhørighet:
Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for helsevitenskap i Gjøvik

Politiattest: Ja
Sted: Gjøvik
Søknadsfrist: 15. april

Informasjonen gjelder for inneværende studieår