Sykepleie

Bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Sykepleie

Bilde sykepleie

Om studieprogrammet BSPLH

Om sykepleie

En sykepleier arbeider med mennesker i alle aldersgrupper: Innen helsefremming og forebygging, samt med ulike former for helsesvikt eller sykdommer.  Sykepleierbehovet er stort og arbeidsmulighetene er utallige. Det er bruk for deg!


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april 2019

Du søker om opptak via Samordna Opptak. Opptakskravet er generell studiekompetanse el. realkompetanse + politiattest.

For studieåret 2017-2018 var opptaksgrensen for heltidsstudiet 40,0 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 45,1 poeng i ordinær kvote.

Opptaksgrensene for deltidsstudiet i henholdsvis førstegangsvitnemålskvoten og ordinær kvote var:
Gjøvik: 37,0 poeng og 46,8 poeng.
Gudbrandsdal: 36,3 og 44,1 poeng.
Valdres: 33,7 poeng og 44,0 poeng.
Hadeland: 35,4 poeng og 47,3 poeng.


Jobbmuligheter

Sykepleierbehovet er stort og arbeids­mulighetene er utallige, både i offentlig og privat sektor og i inn- og utland. Syke­pleiere jobber innen alle felt av helse­tjenesten.


Studiets oppbygning

Utdanningen er organisert i studie­enheter og veksler mellom teoretiske-, praksis­rettede- og praktiske studier. På den ene siden har du teoretisk og praksis­rettet undervisning på høg­skolen, på den andre siden har du praksis­perioder på forskjellige institusjoner. NTNU i Gjøvik tilbyr også sykepleier­utdanning på deltid, og desentralisert (Gjøvik, Gudbrandsdal, Hadeland og ­Valdres). Desentralisert utdanning har noen felles samling­er på Gjøvik. Les mer i informasjonsheftet i faktaboksen.


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere.


10 gode grunner til å velge NTNU

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i sykepleie

Heltid:

Studieprogramkode: BSPLH
Studiepoeng: 180
Studiekode: 194 050 (heltid Gjøvik)

Deltid over 4 år:

Studieprogramkode: BSPLD
Studiepoeng: 180
Studiekoder:
194 051 (deltid Gjøvik)
194 052 (deltid Gudbrandsdal)
194 053 (deltid Valdres)
194 054 (deltid Hadeland)


Mer informasjon i Informasjonshefte for bachelor i sykepleie, deltid.


Heltid/deltid:

Tilhørighet:
Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for helsevitenskap i Gjøvik

Politiattest: Ja
Sted: Gjøvik
Søknadsfrist: 15. april

Informasjonen gjelder for inneværende studieår