Bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Sykepleie

– Søk opptak

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Søkere som er 25 år eller eldre kan også bli tatt opp med grunnlag i realkompetansevurdering.

Karakterkrav

Fra og med opptaket til studieåret 2019/2020 innføres det karakterkrav for fagene norsk og matematikk. Søkere må dokumentere

  • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
  • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i matematikk (fellesfag 224 timer)

Karakterkravet i matematikk gjelder ikke hvis du har bestått ett av følgende programfag (minimum 140 timer): S1, S2, R1 eller R2.

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad direkte til Samordna opptak.

Søk opptak

Poenggrenser

Heltid

År Ordinær kvote Førstegangskvote
2018 46,1 41,1
2017 45,1 40,0

 

Deltid, Gjøvik

År Ordinær kvote Førstegangskvote
2018 51 39,2
2017 46,8 37,0

 

Deltid, Gudbrandsdal
År Ordinær kvote Førstegangskvote
2018 45,2 34,8
2017 44,1 36,3

 

Deltid, Valdres
År Ordinær kvote Førstegangskvote
2018 46,4 37,1
2017 44,0 33,7

 

Deltid, Hadeland
År Ordinær kvote Førstegangskvote
2018 48 36,3
2017 47,3 35,4


Poenggrensen er poengene til den siste søkeren som fikk tilbud om plass.

Hvordan søke opptak

Tallet 1. Illustrasjon. Søk opptak via Samordna opptak

Frist: 15. april – for deg med norsk eller nordisk utdanning og utenlandsk utdanning.
Frist: 1. mars – frist for søknad på tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad med realkompetanse

Tallet 2. Illustrasjon Last opp dokumentasjon

Frist: 20. mars – for deg med søknadsfrist 1. mars.

Frist: 20. april – for deg med søknadsfrist 15. april

Last opp dokumentasjon som viser at du kvalifiserer til de studiene du søker opptakt til. Hvis du har et elektronisk vitnemål fra videregående skole, og dette er det eneste som skal legges til grunn for søknaden sin, så trenger du ikke laste opp dokumentasjon.

Frist: 1. juli – Siste frist for å laste opp dokumentasjon. Får du vitnemål, kompetansebevis eller attester etter fristen for opplastning av dokumentasjon, så kan du laste opp dette innen 1. juli.

Tallet 3. Illustrasjon Omprioritere studieønske

Frist: 1. juli – Siste frist for å omprioritere studieønskene dine.

Tallet 4. Illustrasjon Svar på søknaden

Frist 24. juli – Svaret på søknaden blir lagt ut i søknaden innen 20. juli. Du må svare på svarskjema innen svarfristen 24. juli. Her finner du en svarside der det står hvilket for studium du har fått tilbud fra, og hvilket studium du kan stå på venteliste til.

Studiestart

Når du har takket ja til plassen blir du opprettet som student ved NTNU og får tilgang til Studentweb, der du kan finne utdanningsplan og betalingsinformasjon for semesteravgiften. 


Spørsmål

Ofte stilte spørsmål med svar

Ta gjerne kontakt med en studieveileder hvis du lurer på noe om studieprogrammet eller du har andre faglige spørsmål.

Poenggrenser

Til mange studier er det flere kvalifiserte søkere enn det er studieplasser. Se oversikten som viser poenggrensene for hvert studium for 2018.


Krav om politiattest

Dette studieprogrammet har krav om politiattest

Du kan søke elektronisk på politiets nettsider så snart du har fått opptak. Attesten kan ikke være eldre enn tre måneder når vi mottar den.

Krav om medisinsk testing

Studenter ved helse- og sosialfagutdanninger og lærerutdanninger plikter å gjennomgå tuberkuloseundersøking dersom du de tre siste årene har oppholdt deg minst 3 måneder i land utenfor Vest-Europa, USA, Canada, Australia, New Zealand eller Japan, og skal være i Norge lengre enn tre måneder. Krav til testing gjelder også ved andre utdanninger dersom du har praksis/klinisk undervisning innen helse/sosialsektor eller pedagogisk sektor. Denne leveres ved studiestart.


Fakta

Gradsnavn: Bachelor i sykepleie

Heltid:

Studieprogramkode: BSPLH
Studiepoeng: 180
Studiekode: 194 050 (heltid Gjøvik)

Deltid over 4 år:

Studieprogramkode: BSPLD
Studiepoeng: 180
Studiekoder:
194 051 (deltid Gjøvik)
194 052 (deltid Gudbrandsdal)
194 053 (deltid Valdres)
194 054 (deltid Hadeland)


Mer informasjon i Informasjonshefte for bachelor i sykepleie, deltid.


Heltid/deltid:

Tilhørighet:
Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for helsevitenskap i Gjøvik

Politiattest: Ja
Sted: Gjøvik
Søknadsfrist: 15. april

Informasjonen gjelder for inneværende studieår