Bachelorprogram, Gjøvik

Sykepleie

– Søk opptak

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Søkere som er 25 år eller eldre kan også bli tatt opp med grunnlag i realkompetansevurdering.

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad direkte til Samordna opptak.

Søk opptak     

Poenggrenser

Heltid

År Ordinær kvote Førstegangskvote
2017 45,1 40,0
2016 43,5 38,5

 

Deltid, Gjøvik

År Ordinær kvote Førstegangskvote
2017 46,8 37,0
2016 50,8 36,0

 

Deltid, Gudbrandsdal
År Ordinær kvote Førstegangskvote
2017 44,1 36,3
2016 44,4 Alle

 

Deltid, Valdres
År Ordinær kvote Førstegangskvote
2017 44,0 33,7
2016 47,2 31,0

 

Deltid, Hadeland
År Ordinær kvote Førstegangskvote
2017 47,3 35,4
2016 49,7 31,6


Poenggrensen er poengene til den siste søkeren som fikk tilbud om plass.

Hvordan søke opptak

Søk opptak via samordna opptak

Frist: 15. april – for deg med norsk eller nordisk utdanning.
Frist:   1. mars – for deg med utenlandsk utdanning (utenfor Norden).

Last opp dokumentasjon

Frist: 10. mai – Fristen er 20. mars for deg med søknadsfrist 1. mars. Last opp dokumentasjon som viser at du kvalifiserer til de studiene du søker opptakt til. Hvis du har et elektronisk vitnemål fra videregående skole, og dette er det eneste som skal legges til grunn for søknaden sin, så trenger du ikke laste opp dokumentasjon.

Frist: 1. juli –  Siste frist for å laste opp dokumentasjon. Får du vitnemål, kompetansebevis eller attester etter fristen for opplastning av dokumentasjon, så kan du laste opp dette i etterkant.

Omprioritere studieønske

Frist: 1. juli – Siste frist for å omprioritere studieønskene dine.

Svar på søknaden

Svaret på søknaden blir lagt ut i søknaden 20 juli. Du må svare på svarskjema innen svarfristen 26. juli.


Spørsmål

Ofte stilte spørsmål med svar

Ta gjerne kontakt med en studieveileder hvis du lurer på noe om studieprogrammet eller du har andre faglige spørsmål. Ta kontakt med Opptakskontoret tlf. 73 59 77 00 eller per e-post opptak@adm.ntnu.no hvis du har spørsmål om opptaket.


Krav om politiattest

Dette studieprogrammet har krav om politiattest

Du kan søke elektronisk på politiets nettsider så snart du har fått opptak. Attesten kan ikke være eldre enn tre måneder når vi mottar den.


Krav om medisinsk testing

Studenter ved helse-/sosialfagutdanninger og lærerutdanninger plikter å gjennomgå tuberkuloseundersøking dersom du de tre siste årene har oppholdt deg minst 3 måneder i land utenfor Vest-Europa, USA, Canada, Australia, New Zealand eller Japan, og skal være i Norge lengre enn tre måneder. Krav til testing gjelder også ved andre utdanninger dersom du har praksis/klinisk undervisning innen helse/sosialsektor eller pedagogisk sektor. Denne leveres ved studiestart.


Fakta

Gradsnavn: Bachelor i sykepleie

Heltid:

Studieprogramkode: BSPLH
Studiepoeng: 180
Studiekode: 194 050 (heltid Gjøvik)

Deltid over 4 år:

Studieprogramkode: BSPLD
Studiepoeng: 180
Studiekoder:
194 051 (deltid Gjøvik)
194 052 (deltid Gudbrandsdal)
194 053 (deltid Hadeland)
194 054 (deltid Valdres)

Mer informasjon i Informasjonshefte for bachelor i sykepleie, deltid.


Heltid/deltid:

Tilhørighet:
Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for helsevitenskap i Gjøvik

Politiattest: Ja
Sted: Gjøvik
Søknadsfrist: 15. april

Informasjonen gjelder for inneværende studieår