Bachelorprogram, Gjøvik

Sykepleie

– Videre studier

Bachelorutdanningen gir muligheter for etter- og videreutdanning på høgskole eller universitet opp til master- og doktorgradsnivå i inn- og utland.

Traumesimulering

Med en bachelor i sykepleie er du kvalifisert til å søke om opptak til en rekke masterprogram og videreutdanninger ved NTNU. Vi tilbyr både masterprogram og videreutdanninger innenfor sykepleie og tverrfaglige tilbud for studenter med ulik utdanningsbakgrunn.

Under ser du hvilke masterprogram og videreutdanninger som NTNU tilbyr per i dag. Vi tar forbehold om at det kan bli endringer i studietilbudene i årene fremover.

Masterprogram

Andre masterprogram ved NTNU kan også være aktuelle for deg. Du er selv ansvarlig for å kontrollere spesifikke opptakskrav for disse programmene, og planlegge hvilke valgbare emner du må ta for å være kvalifisert for opptak på disse.

Videreutdanninger

NTNU tilbyr også andre videreutdanninger som kan være aktuelle for sykepleiere.

Wed, 29 Nov 2017 13:13:52 +0100

Masterstudier på NTNU

Andre masterprogram på NTNU kan også være aktuelle for deg.

Du er selv ansvarlig for å kontrollere spesifikke opptakskrav for disse programmene, og planlegge hvilke valgbare emner du må ta for å være kvalifisert for opptak på disse.