Sykepleie

Bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Sykepleie

– Studiets oppbygging

Studiet er organisert over 3 år på heltid og 4 år på deltid. Praksis utgjør totalt 90 studiepoeng.

Deltidsutdanningen

Deltidsutdanningen er organisert som desentralisert utdanning, men også den desentraliserte utdanningen har noe av undervisningen på Gjøvik. Sykepleierstudiet på deltid har 75% av heltidsinnsats. Merk
at det i alle veiledede praksisperioder (som utgjør 50% av utdanningen) kreves 100% innsats.

Studieplan sykepleie

Informasjonens gyldighet
Tabellene under gjelder for studieåret 2019/2020. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

Studieplan for Bachelor i sykepleie, heltid

Studieplan for Bachelor i sykepleie, deltid

studyprogramme-planner-portlet

Studieplan