Bachelorprogram, Gjøvik

Sykepleie

– Studiets oppbygging

Studiet er organisert over 3 år på heltid og 4 år på deltid. Praksis utgjør totalt 90 studiepoeng.

Deltidsutdanningen er organisert som desentralisert utdanning, men også den desentraliserte utdanningen har noe av undervisningen på Gjøvik. Sykepleierstudiet på deltid har 75% av heltidsinnsats. Merk
at det i alle veiledede praksisperioder (som utgjør 50% av utdanningen) kreves 100% innsats.

 

Informasjonens gyldighet
Tabellene under gjelder for studieåret 2017/2018. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

For detaljert plan og oversikt over fordeling av emner i de ulike studieårene og semestrene for heltid og deltid, se studieplan:

Se studieplanen for mer detaljert informasjon om 2. og 3. studieår og for deltid.