Utøvende musikk

Musikk, utøvende - bachelorstudium (4-årig)

Opptak

Opptakskrav

Opptak til bachelorprogram utøvende musikk forutsetter gode ferdigheter på hovedinstrument og grunnleggende ferdigheter i klaverspill. Det forutsettes dessuten grunnleggende ferdigheter i musikkteori, musikkhistorie og gehør.


Praktisk informasjon


Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Du som allerede går på tilsvarende utdanning kan søke om innpassing i det studieåret du hører til. Bare søk på vanlig måte innen 15. desember, og kryss av for innpassing i vedleggskjemaet. Repertoar tilpasses den enkelte. Teori/gehør-prøve er ikke påkrevd for søkere med innpassing.

Nei, du laster opp akkompagnementsnoter digitalt i samme skjema som video til første runde.

Alle søkere må ha generell studiekompetanse. Dispensasjon fra fra dette kan unntaksvis gis til særdeles talentfulle søkere. Søker du om dispensasjon må uttalelse fra spillelærer samt lydopptak legges ved søknaden.

Søkere over 25 år uten generell studiekompetanse har rett til realkompetansevurdering.

Hvis du tar eksamener til våren så trenger du ikke å laste opp papirer på utdanningen din på Søknadsweb før 1. juli. Tilbud om studieplass vil bli gitt med forbehold om at du oppnår generell studiekompetanse før studiestart.

Spørsmål om opptak?

Spørsmål om opptak?


Hvordan søke opptak

Hvordan søke opptak

Søknadsweb åpner opp for søknad til utøvende musikk 1. november 2023.

Hvordan søke opptak

1. Søk opptak via Søknadsweb

Frist 15. desember - for opptak til høstsemesteret påfølgende kalenderår.

Søker du fra et land utenfor EU og Norden, kontakt instituttet for veiledning. Har du statsborgerskap fra land utenfor EU/EØS og Sveits, må du fra høsten 2023 betale studieavgift for å studere på NTNU. 

2. Last opp video til første runde

Frist 15. januar

I svarmailen du fikk da du søkte, finner du en lenke til skjema for opplasting av litt info om deg selv og lenker til dine prøvespillsvideoer til første runde.

3. Andre runde

Andre runde vil finne sted i uke 9 (jazz) og 10 (klassisk) - mer info kommer

E-postadresse for spørsmål om opptak: opptak@musikk.ntnu.no

4. Last opp dokumentasjon etter at du har søkt

Last opp dokumentasjon i Søknadsweb som viser at du kvalifiserer til de studiene du søker opptak til. Hvis du har et elektronisk vitnemål fra videregående skole, og dette er det eneste som skal legges til grunn for søknaden din, så trenger du ikke laste opp dokumentasjon. Er du usikker på kravene til dokumentasjon, står disse godt beskrevet på denne siden.

Frist: 1. juli – Siste frist for å laste opp dokumentasjon. Får du vitnemål, kompetansebevis eller attester etter fristen for opplastning av dokumentasjon, så kan du laste opp dette innen 1. juli.