Utøvende musikk

Bachelorprogram 3- og 4-årig, Trondheim

Utøvende musikk

– Søk opptak

Opptakskrav

Opptak til bachelorprogram utøvende musikk forutsetter gode ferdigheter på hovedinstrument og grunnleggende ferdigheter i klaverspill. Det forutsettes dessuten grunnleggende ferdigheter i musikkteori, musikkhistorie og gehør. Skal du kun søke praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) gjør du det innen 15. april via NTNU sin Søknadsweb.


Antall studieplasser

Høst 2020: 35


Praktisk informasjon

Lurer du på hva innholdet er i opptaksprøvene og repertoarkrav?

Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Du som allerede går på tilsvarende utdanning kan søke om innpassing i det studieåret duhører til. Bare søk på vanlig måte innen 15. desember, og kryss av for innpassing i vedleggskjemaet. Repertoar tilpasses den enkelte. Teori/gehør-prøve er ikke påkrevd for søkere med innpassing.

Nei du skal ikke sende inn akkompagnementsnotene på papir. Du laster opp notene på søknadsweb innen 1. februar.

Alle søkere må ha generell studiekompetanse. Dispensasjon fra fra dette kan unntaksvis gis til særdeles talentfulle søkere. Søker du om dispensasjon må uttalelse fra spillelærer samt lydopptak legges ved søknaden.

Søkere over 25 år uten generell studiekompetanse har rett til realkompetansevurdering.

Hvis du tar eksamener til våren så trenger du ikke å laste opp papirer på utdanningen din på Søknadsweb. Tilbud om studieplass vil bli gitt med forbehold om at du oppnår generell studiekompetanse før studiestart.

Hvordan søke opptak KRYSSPUBLISERT BMUSP

Hvordan søke opptak

Tallet 1. Illustrasjon. Søk opptak via Søknadsweb eller på eget skjema for søkere utenfor Norden og EU

Frist 15. desember - for opptak til høstsemesteret påfølgende kalenderår.

Tallet 2. Illustrasjon. Last opp dokumentasjon etter at du har søkt

Frist 1. februar

Skann inn dokumentasjon på generell studiekompetanse.

Last opp skjema for prøvespillrepertoar (Skjemaet som pdf | Skjemaet som OpenDocument)  og akkompagnementsnoter. Du kan, fram til fristen, laste opp nye versjoner av vedlegget ditt.

E-postadresse for spørsmål om opptak: opptak@musikk.ntnu.no

05 mai 2020

Forhåndsprøve i teori og gehør

Forhåndsprøve i teori og gehør

Du kan ta prøven i teori og gehør for klassisk utdanning på forhånd. Resultatet fra forhåndsprøven er gyldig ved opptak samme år ved alle institusjonene men kan ikke brukes til opptak året etter. Det er frivillig å ta forhåndsprøven. Du kan ta forhåndsprøven hos de utøvende musikkutdanningene ved NMH, UiA, UiB, UiS eller UiT. Her kan du få et inntrykk av prøven gjennom en video.

Meld deg på forhåndsprøven ved NTNU


Studiebrosjyre

Studiebrosjyre

Last ned studiebrosjyren for utøvende musikk

""