Bakgrunn og aktiviteter

Arbeider som studiekoordinator ved Institutt for musikk i Olavskvartalet. Av arbeidsoppgaver kan nevnes:

  • Studieveiledning for utøvende musikk
  • Opptak til utøvende musikk/rekruttering
  • Koordinering av undervisning
  • Saksbehandling
  • Utveksling utøvende musikk 

Utdanning:

  • Cand.mag i utøvende musikk ved NTNU 1997
  • Nordisk grunnfag NTNU 1998
  • Praktisk-pedadogisk utdanning NTNU 1999