Studiets oppbygning

Musikk, utøvende - bachelorstudium (4-årig)

Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet i utøvende musikk, studieretning klassisk, er en fireårig utdanning med fokus på hovedinstrument, og består av 240 studiepoeng (sp).

Utenlandsopphold

Vil du oppleve et nytt land mens du studerer? Som student ved utøvende musikk har du mange utvekslingsmuligheter. Studieveileder kan gi deg råd om søknadprosessen i forkant av et utvekslingsopphold.

Studieplanen er ordnet etter kull. Du må velge riktig kull for å få fram riktig studieplan. Normalt er kull likt år for studiestart. Sjekk Studentweb (Studier) hvis du er usikker på hvilket kull du tilhører.

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan

Lover og regler om utdanning ved NTNU